Statistiske undersøkelser av melk og meieriprodukter: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsvedtak 2011/142/EU av 3. mars 2011 som endrer vedtak 97/80/EF om gjennomføringsbestemmelser til rådsdirektiv 96/16/EF om statistiske undersøkelser av melk og meieriprodukter

Commission Decision 2011/142/EU of 3 March 2011 amending Decision 97/80/EC laying down provisions for the implementation of Council Directive 96/16/EC on statistical surveys of milk and milk products

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.9.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Erfaringerne med anvendelse af Kommissionens beslutning 97/80/EF af 18. december 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 96/16/EF om statistiske undersøgelser af mælk og mejeriprodukter, har vist, at det er nødvendigt at vælge en mere detaljeret opdeling af de største mejerier.

(2) Beslutning 97/80/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Landbrugsstatistiske Komité.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.03.2011
Anvendelsesdato i EU
24.03.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 7, 4.2.2016, p. 303-307
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.07.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Anvendes fra i Norge
01.10.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0142
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro