Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 625/2014 av 13. mars 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til regulatoriske tekniske standarder som spesifiserer kravene for investorer, sponsorer, opprinnelige långivere og utstederinstitusjoner knyttet til eksponering for overført kredittrisiko

Commission Delegated Regulation (EU) No 625/2014 of 12 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council by way of regulatory technical standards specifying the requirements for investor, sponsor, original lenders and originator institutions relating to exposures to transferred credit risk

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 02.06.2014)

CRR inneholder en rekke bestemmelser som krever at bankene som investerer i verdipapiriserte instrumenter skal forsikre seg om at originator, sponsor eller opprinnelig långiver tilbakeholder en vesentlig økonomisk interesse i instrumentet. Bestemmelsene gir også originator eller sponsor for slike instrumenter forpliktelser. Den tekniske standarden spesifiserer måten originator, sponsor eller opprinnelig långiver skal oppfylle kravene for tilbakeholdelse og informasjon i forordningen. Videre gir den tekniske standarden detaljerte bestemmelser for hvordan "due diligence"/ undersøkelse skal gjøres for investerende institusjoner for verdipapiriseringsinstrumenter de investerer i.

Vurdering
Standarden må ses opp mot reglene i kapitalkravsforskriften §§ 26-3 og 26-4. Finanstilsynet planlegger å gjennomføre standarden i rundskriv.

Status
Den kommisjonsdelegerte forordningen ble sendt til Europaparlamentet og Rådet 12. mars 2014.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
12.04.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.03.2014
Anvendelsesdato i EU
03.07.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet