Øvre grenseverdier for forurensning av eurukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1870 av 7. november 2019 om endring og retting av forordning (EF) 1881/2006 med hensyn til øvre grenseverdier for eurukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2019/1870 of 7 November 2019 amending and correcting Regulation (EC) 1881/2006 as regards maximum levels of erucic acid and hydrocyanic acid in certain foodstuffs

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.1.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2019)

Sammendrag av innhold

Det er i Kommisjonsforordning (EC) 1881/2006 fastsatt grenseverdier for forurensende stoffer (kontaminanter) i næringsmidler, herunder for erukasyre og hydrogencyanid. Kommisjonen foreslår nå endringer i grenseverdiene for erukasyre. I tillegg foreslås retting av en tidligere formalfeil i forbindelse med fastsettelse av grenseverdi for hydrogencyanid.

Les hele teksten til EØS-notatet her.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.06.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.11.2019
Anvendelsesdato i EU
28.11.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet