Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Sideritis scardica Griseb.

Tittel

(Utkast) Kommisjonsbeslutning om endring av vedtak 2008/911/EF om etablering av en liste over plantestoffer, tilberedninger og sammensetninger av slike til bruk i tradisjonelle plantelegemidler

(Draft) Commission Implementing Decision amending Decision 2008/911/EC establishing a list of herbal substances, preparations and combinations thereof for use in traditional herbal medicinal products

Siste nytt

Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 11.1.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, engelsk utgave)

(1) Sideritis scardica Griseb., herba can be considered as a herbal substance, a herbal preparation or a combination thereof within the meaning of Directive 2001/83/EC and it complies with the requirements set out in that Directive.

(2) It is therefore appropriate to include Sideritis scardica Griseb., herba in the list of herbal substances, preparations and combinations thereof for use in traditional herbal medicinal products established by Commission Decision 2008/911/EC .

(3) Decision 2008/911/EC should therefore be amended accordingly.

(4) The measures provided for in this Decision are in accordance with the opinion of the Standing Committee on Medicinal Products for Human Use

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
19.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet