Miljømerking av vaskemaskiner, innendørs maling og lakk, madrasser, kopierings- og trykkpapir og lyspærer

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/457/EF av 21. juni 2007 om endring av vedtak 2001/689/EF, 2002/739/EF, 2002/740/EF, 2002/741/EF og 2002/747/EF om forlenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til visse produkt, skal gjelde

Commission Decision 2007/457/EC of 21 June 2007 amending Decisions 2001/689/EC, 2002/739/EC, 2002/740/EC, 2002/741/EC and 2002/747/EC in order to prolong the validity of the ecological criteria for the award of the Community eco-label to certain products

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Barne og likestillingsdepartementets bakgrunnsnotat - januar 2007

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1980/2000 om en revidert fellesskapsordning for tildeling av miljømerke (innlemmet i EØS-avtalen, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 139/2001 av 9. november 2001) fastlegger prosedyrene for utarbeiding av kommisjonsvedtak om miljøkriterier for produktgrupper som kan tildeles EUs miljømerke ”Blomsten”.

Kommisjonsvedtak 2007/ 457/EF omhandler forlengelse av gyldighetstiden til 28.02.2009 for tidligere vedtak angående miljømerking av følgende produktgrupper:
• Vaskemaskiner, 2001/689/EF
• Innendørs maling og lakk, 2002/739/EF
• Madrasser, 2002/740/EF
• Kopierings- og trykkpapir, 2002/741/EF
• Lyspærer, 202/747/EF

Merknader
EUs miljømerkeordning ”Blomsten” er frivillig, i likhet med den nordiske miljømerkeordningen ”Svanen”. Stiftelsen Miljømerking har ingen merknader til dokumentet.

Sakkyndige instansers merknader
Barne- og likestillingsdepartementet har, i samråd med Stiftelsen Miljømerking, vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.06.2007
Anvendelsesdato i EU
03.07.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 16, 15.3.2012, p. 251-252
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Anvendes fra i Norge
02.02.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0457
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro