Markedsordninger for vin: rettelse til endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/565 av 13. februar 2020 om retting av delegert forordning (EU) 2019/934 med hensyn til overgangsbestemmelsene om omsetning av beholdninger av druevinprodukter

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/565 of 13 February 2020 correcting Delegated Regulation (EU) 2019/934 as regards transitional arrangements for the marketing of stocks of grapevine products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/934 erstatter og ophæver Kommissionens forordning (EF) nr. 606/2009. Efter offentliggørelsen af delegeret forordning (EU) 2019/934 viste det sig, at der var en fejl i alle sprogudgaver.

(2) Fejlen vedrører de overgangsordninger for markedsføring af lagre af vinavlsprodukter, der er fastsat i artikel 15 i delegeret forordning (EU) 2019/934. Forordning (EF) nr. 606/2009 fandt anvendelse indtil den 6. december 2019. Delegeret forordning (EU) 2019/934 trådte i kraft den 27. juni 2019. For at give er de erhvervsdrivende tilstrækkelig tid til at indrette sig efter de bestemmelser blev det besluttet at fastsætte anvendelsesdatoen for nævnte forordning til den 7. december 2019.

(3) Formålet med overgangsordningerne i artikel 15 i delegeret forordning (EU) 2019/934 var at gøre det muligt at markedsføre vinavlsprodukter, der var produceret i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 606/2009 før datoen for anvendelse af delegeret forordning (EU) 2019/934. I artikel 15 henvises der imidlertid til datoen for ikrafttrædelsen af delegeret forordning (EU) 2019/934 og ikke til datoen for anvendelse af nævnte forordning. Det har den utilsigtede følge, at de i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 606/2009 producerede vinavlsprodukter fra den nye høst 2019 ikke vil kunne markedsføres, hvis de er produceret på datoen på ikrafttrædelsen eller efter nævnte dato.

(4) For at gøre det muligt at markedsføre de vinavlsprodukter, der er produceret i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 606/2009 mellem den 27. juni og den 6. december 2019, skal overgangsordningerne i artikel 15 i delegeret forordning (EU) 2019/934 berigtiges, således at nævnte periode er omfattet.

(5) Delegeret forordning (EU) 2019/934 bør derfor berigtiges.

(6) Fejlen i delegeret forordning (EU) 2019/934 skal berigtiges, således at vinavlsprodukter, der er produceret mellem den 27. juni og den 6. december 2019, kan markedsføres. Det er grunden til, at denne berigtigende delegerede forordning bør finde anvendelse med tilbagevirkende kraft fra den 27. juni 2019 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.02.2020
Anvendelsesdato i EU
27.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet