Kriterier for EUs miljømerke til innendørs maling og lakk

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/544/EF av 13. august 2008 om etablering av miljøkriterier for tildeling av Fellesskapets miljømerke til innendørs maling og lakk

Commission Decision of 13 August 2008 establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to indoor paints and varnishes (2009/544/EC)

Siste nytt

EØS-komitevedtak 2.7.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) I forordning (EF) nr. 1980/2000 fastsættes det, at Fællesskabets miljømærke kan tildeles et produkt, som besidder egenskaber, der giver det mulighed for i væsentlig grad at bidrage til forbedringer i forbindelse med vigtige miljøforhold.

(2) Forordning (EF) nr. 1980/2000 foreskriver, at der for hver produktgruppe fastsættes specifikke miljømærkekriterier på grundlag af kriterier udarbejdet af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn.

(3) Den foreskriver endvidere, at miljømærkekriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til kriterierne, skal gennemgås i god tid inden udløbet af gyldighedsperioden for de kriterier, der er specificeret for hver produktgruppe.

(4) Der er i medfør af forordning (EF) nr. 1980/2000 foretaget en gennemgang af miljøkriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, som er fastsat ved Kommissionens beslutning 2002/739/EF af 3. september 2002 om opstilling af reviderede miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til indendørs malinger og lakker og om ændring af beslutning 1999/10/EF. Miljøkriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder til den 28. februar 2009.

(5) På baggrund af gennemgangen er det hensigtsmæssigt at tage hensyn til den videnskabelige udvikling og udviklingen på markedet ved at ændre definitionen af produktgruppen og fastsætte nye miljøkriterier.

(6) Beslutning 2002/739/EF bør derfor erstattes.

(7) Miljøkriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation bør gælde til fire år efter meddelelse af denne beslutning.

(8) Der bør gælde en overgangsperiode for producenter, hvis produkter har fået tildelt miljømærket for indendøres malinger og lakker inden den 18. august 2008 eller som har ansøgt om tildeling af et sådant miljømærke inden den 18. august 2008, således at de får tid nok til at tilpasse deres produkter til at opfylde de reviderede kriterier og krav. Af hensyn til sikkerheden om retstilstanden bør det tillades producenter at indgive ansøgninger i henhold til kriterierne i beslutning 2002/739/EF eller kriterierne i nærværende beslutning indtil den 28. februar 2009. Efter den dato bør kun kriterierne i nærværende beslutning anvendes.

(9) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.08.2009
Anvendelsesdato i EU
03.08.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 25.6.2015, p. 132-141
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.07.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.07.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.07.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Anvendes fra i Norge
03.07.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0544
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro