Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 743/2013 av 31. juli 2013 om kontroll vedrørende muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum

Commission Implementing Regulation (EU) No 743/2013 of 31 July 2013 introducing protective measures on imports of bivalve molluscs from Turkey intended for human consumption

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.8.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens audittjeneste, Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret, har udført en opfølgningsaudit i Tyrkiet for at evaluere den offentlige kontrol af produktionen af fiskevarer og toskallede bløddyr bestemt til eksport til Unionen. Ved auditten fandt man adskillige mangler ved gennemførelsen af den offentlige kontrol og særligt væsentlige mangler ved analyserne i de besøgte officielle laboratorier. De kompetente tyrkiske myndigheder kan derfor ikke pålideligt garantere, at EU's sundhedsstandarder er opfyldt for alle de toskallede bløddyr, der eksporteres til Unionen.

(2) Desuden har medlemsstaterne indberettet et stort antal sendinger af toskallede bløddyr med oprindelse i Tyrkiet, der ikke lever op til bestemmelserne og EU's mikrobiologiske standarder.

(3) For at beskytte menneskers sundhed bør toskallede bløddyr med oprindelse i Tyrkiet underkastes passende kontrol for at forhindre produkter, der er uegnede til konsum, i at blive markedsført. De kompetente myndigheder bør foretage officiel tilbageholdelse af de pågældende sendinger ved grænsekontrolstedet, hvor varen føres ind i Unionen, til de modtager resultaterne af denne kontrol.

(4) De levende og kølede toskallede bløddyrs meget korte holdbarhed udelukker prøver ved EU's grænser som en mindre restriktiv handelsforanstaltning. Sendinger af disse bløddyr ville være blevet uegnede til konsum, inden laboratorieresultaterne var tilgængelige. Import til Unionen af levende og kølede toskallede bløddyr med oprindelse i Tyrkiet bør derfor suspenderes til de tyrkiske myndigheder er i stand til at give de nødvendige garantier.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
31.07.2013
Anvendelsesdato i EU
04.08.2013
Opphører å gjelde
04.08.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.08.2013
Anvendes fra i Norge
05.08.2013