Investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren

Tittel

Rådsforordning (EØF) nr. 1056/72 av 18. mai 1972 om melding til Kommisjonen om investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren

Regulation (EEC) No 1056/72 of the Council of 18 May 1972 on notifying the Commission of investment projects of interest to the Community in the petroleum, natural gas and electricity sectors

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.3.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.05.1972
Anvendelsesdato i EU
25.06.1972

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.1992
Anvendes fra i Norge
01.01.1994