Informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier: endringsbestemmelser om meldinger til fartøyer

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av forordning (EF) nr. 416/2007 om tekniske spesifikasjoner for meldinger til fartøyer

(Draft) Commission Implementing Regulation amending Regulation (EC) No 416/2007 concerning the technical specifications for Notices to Skippers

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 2.6.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.6.2018)

Sammendrag av innhold
En gjennomføringsforordning som endrer forordning 416/2007 er besluttet vedtatt ved komitologi og publisert i et komitologiregister. Disse bestemmelsene regulerer teknsiske spesifikasjoner til systemet med vannveisinformasjonstjenester (RIS) som driftes av EU-Kommisjonen, herunder tekniske løsninger for å gi melding til fartøy som navigerer på EUs innlands vannveier.

Rettsakten oppdaterer gjeldende forordning med tanke på klargjøring, teknologisk utvikling og erfaringer gjort med gjeldende regler.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge har ikke innlands vannveier og er ikke forpliktet til å transformere regelverket for denne transportsektoren i norsk rett. I tråd med etablert praksis innlemmes likevel reglene i EØS-avtalen for det tilfelle at det i framtiden etableres innlands vannveier i Norge. Forordning 416/2007 som nå endres er tatt inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
26.02.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet