Grenseverdier for forurensning av eurukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring og retting av forordning (EF) 1881/2006 med hensyn til grenseverdier for eurukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler

(Draft) Commission Regulation amending and correcting Regulation (EC) 1881/2006 as regards maximum levels of erucic acid and hydrocyanic acid in certain foodstuffs

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 7.8.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.8.2019)

Sammendrag av innhold

Det er i Kommisjonsforordning (EC) 1881/2006 fastsatt grenseverdier for forurensende stoffer (kontaminanter) i næringsmidler, herunder for erukasyre og hydrogencyanid. Kommisjonen foreslår nå endringer i grenseverdiene for erukasyre. I tillegg foreslås retting av en tidligere formalfeil i forbindelse med fastsettelse av grenseverdi for hydrogencyanid.

Les hele teksten til EØS-notatet her.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet