Godkjenning av laboratorier i Kina som foretar kontroll av rabiesvaksiner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/130 av 26. januar 2015 om godkjenning av laboratorier i Kina til å foreta serologisk testing for å kontrollere virkningen av rabiesvaksiner

Commission Implementing Decision (EU) 2015/130 of 26 January 2015 authorising laboratories in China to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.04.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.02.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner to laboratorier i Kina til å uføre testing av blodprøver fra hunder, katter og ildere for å kontrollere virkningen av rabiesvaksinering. Laboratoriene som får godkjenning er:

Diagnostic Laboratory for Rabies and Wildlife Associated Zoonoses (DLR)
Changchun Veterinary Research Institute (CVRI)
Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS)
666 Liuying West Rd,
Jingyue Economic Development Zone,
Changchun 130122
China

Laboratory of Epidemiology
Military Veterinary Research Institute,
Academy of Military Medical Sciences
666 Liuying West Rd, Jingyue Economic Development District
Changchun 130122
China

Rettsakten gjelder fra 1. februar 2015.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om både kommersiell og ikke-kommersiell innførsel av hunder, katter og ildere til Norge. På nettsidene er det en direkte lenke til Europakommisjonens oppdaterte liste over laboratorier som er godkjent for denne kontrollen. Listen, som tidligere ble tatt inn i regelverket, offentliggjøres fra 2010 kun på nettet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten godkjenner to laboratorier til å kontrollere virkningen av rabiesvaksinering. Dermed bedres tilgangen på denne typen laboratorietjenester på verdensbasis.

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske dyreeiere eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.01.2015
Anvendelsesdato i EU
01.02.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
01.05.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D0130
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro