Godkjenning av L-valine tilvirket av C. glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1289 av 31. juli 2019 om godkjenning av L-valin tilvirket av Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1289 of 31 July 2019 concerning the authorisation of L-valine produced by Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P as a feed additive for all animal species

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 18.9.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.8.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyren L-valin produsert ved hjelp av ikke-genmodifisert stamme av Corynebacterium glutamicum (KCCM 11201P) som fôrtilsetningsstoff i fôr og drikkevann (kategori: ernæringsmessig tilsetningsstoff; funksjonell gruppe; aminosyrer, deres salter og analoger), for alle dyr. Bakteriestammen møter EFSA sine QPS kriterier (ikke gentoksisk og ikke resistent mot antibiotika). EFSA vurderer tilsetningsstoffet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø (EFSA Journal 2019; 17(1):5538). Tilsetningsstoffet er en effektiv kilde for aminosyren valin til alle dyr. For å hindre overdosering ved bruk i drikkevann skal preparatet merkes: "Hvis tilsetningsstoffet gis via drikkevann, bør proteinoverskudd unngås».

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.07.2019
Anvendelsesdato i EU
21.08.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet