Godkjenning av et kroatisk laboratorium for kontroll av rabiesvaksiner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/224/EU av 17. mai 2013 om godkjenning av et laboratorium i Kroatia til å foreta serologisk testing for å kontrollere virkningen av rabiesvaksiner

Commission Implementing Decision 2013/224/EU of 17 May 2013 authorising a laboratory in Croatia to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 6.6.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.6.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner et laboratorium i Kroatia til å utføre serologisk testing av blodprøver fra hunder, katter og ildere for å kontrollere virkningen av rabiesvaksinering.

Laboratoriet som får godkjenning er:

Laboratory for rabies (Croatian National Reference Laboratory for Rabies) of Croatian Veterinary Institute
Savska cesta 143
10000 Zagreb
Croatia

Rettsakten gjelder fra 1. juni 2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om både kommersiell og ikke-kommersiell innførsel av hunder, katter og ildere til Norge. På nettsidene er det en direkte lenke til Europakommisjonens oppdaterte liste over laboratorier som er godkjent for denne kontrollen. Listen, som tidligere ble tatt inn i regelverket, offentliggjøres fra 2010 kun på nettet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer at enda et laboratorium kan utføre serologisk testing for å kontrollere virkningen av rabiesvaksinering, som kreves for å innføre hunder, katter og ildere fra tredjestater til EØS. Rettsakten bedrer dermed tilgangen på denne typen laboratorietjenester på verdensbasis.

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske dyreeiere eller for Mattilsynet.

Notifisering
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.05.2013
Anvendelsesdato i EU
01.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet