Forsikringsdirektivet: rettelse til rumensk utgave av utfyllende bestemmelser

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 6. juni 2019 om retting av den rumenske versjonen av delegert forordning (EU) 2015/35 om utfylling av europaparlaments– og rådsdirektiv 2009/138/EF om adgang til å starte og utøve virksomhet innen forsikring og gjenforsikring (Solvens II)

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 6 June 2019 correcting the Romanian language version of Delegated Regulation (EU) 2015/35 supplementing Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II)

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 6.6.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Den rumænske udgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/352indeholder en fejl i bilag XVII, del F, punkt 2, litra g), så en sætning har den modsatte mening.
(2) Delegeret forordning (EU) 2015/35 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet