Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning av det aktive stoffet klotianidin

(Draft) Commission Implementing Regulation amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance clothianidin

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.5.2018

Foto: Pixabay

Et flertall av EU-landene støttet 27. april et forslag om forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler basert på såkalte neonikotinoider, som mange vurderer som en trussel mot biene. Danmark stemte sammen med Tjekkia og Romania som de eneste imot forbudet. Stoffene som forbys er klotianidin (dette faktaarket), imidakloprid og tiamethoxam. Forbudet vil med det første bli publisert i EU-tidende og trer i kraft til høsten.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 27.4.2018)

Protecting bees: EU set to completely ban outdoor use of pesticides harmful to bees

Today, Member States' representatives in a Standing Committee have backed a proposal by the European Commission to further restrict the use of three active substances (imidacloprid, clothianidin and thiamethoxam, known as "neonicotinoids") for which a scientific review concluded that their outdoor use harms bees. The protection of bees is an important issue for the Commission since it concerns biodiversity, food production and the environment. On the initiative of President Juncker, for whom this is a priority, the College discussed this on 29 March 2017. The restrictions agreed today go beyond the measures already in place since 2013. All outdoor use of the three substances will be banned and the neonicotinoids in question will only be allowed in permanent greenhouses where no contact with bees is expected. Commissioner for Health and Food Safety, Vytenis Andriukaitis welcomed this vote, stressing that "the Commission had proposed these measures months ago, on the basis of the scientific advice from the European Food Safety Authority. Bee health remains of paramount importance for me since it concerns biodiversity, food production and the environment". The Regulation will now be adopted by the European Commission in the coming weeks and become applicable by the end of the year. More information can be found here.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
12.04.2018
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet