Fellesskapsramme for å skape klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse (Europass)

Tittel

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2241/2004/EF av 15. desember 2004 om en enhetlig fellesskapsramme for å skape klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse (Europass)

Decision No 2241/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on a single Community framework for the transparency of qualifications and competences (Europass)

Siste nytt

Evalueringsapport lagt fram av Kommisjonen 18.12.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra SiUs nettside om Europass)

Om Europass
Europass er administrert sentralt av Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training). Alle deltakerlandene har et nasjonalt Europass-senter. SIU er nasjonalt senter i Norge.

Europass har som formål å gjøre europeere mer mobile – både når det gjelder utdanning og arbeid. Europass kan også hjelpe norske arbeidsgivere å forstå andre europeiske vitnemål, fagbrev, svennebrev, sertifikater og liknende når de ønsker å ansette utenlandske arbeidstakere.

Europass består av fem ulike dokumenter:

Europass CV
Europass CV er en CV-mal som kan utarbeides på de fleste europeiske språk. CV-en gir en samlet oversikt over utdanning, arbeidserfaring og språkkunnskaper i tillegg til kompetanse oppnådd utenfor de offisielle utdanningsinstitusjonene.

Europass Språkpass
Språkkunnskaper er stadig viktigere for å kunne arbeide eller studere i Europa. Ved hjelp av Europass Språkpass kan du selv beskrive din språkkompetanse. Språkpasset er utviklet av Europarådet og er en del av den europeiske språkpermen.

Europass Fagbeskrivelse
Europass Fagbeskrivelse gir en kortfattet forklaring på innholdet i et fagbrev, svennebrev eller vitnemål for yrkesfaglig utdanning.

Europass Vitnemålstillegg
Europass Vitnemålstillegg blir utstedt sammen med vitnemål ved avslutningen av et studium på universitet eller høyskole. Det beskriver innholdet i studiet og den kompetansen som er oppnådd.

Europass Mobilitet
Mange elever, lærlinger og studenter reiser til andre land i løpet av opplæringen. Skal du på et utenlandsopphold som en del av utdanningen, kan du få Europass Mobilitet, et dokument som beskriver den kompetansen du har tilegnet deg gjennom oppholdet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.12.2004
Anvendelsesdato i EU
01.01.2005
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 23, 24.4.2008, p. 162-176
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.06.2005
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.06.2005

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32004D2241
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro