Bremseanlegg på traktorer (kodifisering)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om bremseanlegg for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul (kodifisering)

Siste nytt

Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.5.2011

Behandlende organ

Nærmere omtale

Red. anm.: Forslaget er trukket av Kommisjonen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Formålet med dette forslag er at foretage en kodifikation af Rådets direktiv 76/432/EØF af 6. april 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om landbrugs- og skovbrugshjultraktorers bremseapparater. Det nye direktiv træder i stedet for de forskellige retsakter, som er indarbejdet i det; forslaget ændrer ikke indholdet af de retsakter, der kodificeres, men er blot en sammenskrivning af dem, og der foretages kun de formelle ændringer, der er nødvendige af hensyn til selve kodifikationen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.12.2010
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet