BNI-statistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1546 av 23. oktober 2020 om fastsettelse av struktur og detaljerte bestemmelser for oversikten over kildene og metodene som brukes for å produsere brutto nasjonale inntektsaggregater og deres komponenter i samsvar med det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem (ESA 2010)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1546 of 23 October 2020 establishing the structure and detailed arrangements of the inventory of the sources and methods used to produce gross national income aggregates and their components in accordance with the European System of Accounts (ESA 2010

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EU) 2019/516 skal medlemsstaterne forelægge Kommissionen (Eurostat) en oversigt over de kilder og metoder, der skal anvendes til at udarbejde bruttonationalindkomstaggregaterne (BNI-aggregaterne) og deres bestanddele.

(2) Det er afgørende, at BNI-aggregaterne og deres bestanddele er sammenlignelige på tværs af medlemsstaterne, og at en oversigt over de kilder og metoder, der anvendes til at udarbejde BNI-aggregaterne og deres bestanddele, er i overensstemmelse med de relevante definitioner og regnskabsregler i ENS 2010.

(3) Det er afgørende, at oversigterne over de kilder og metoder, der anvendes til at udarbejde BNI-aggregater og deres bestanddele, dokumenteres og opdateres regelmæssigt af medlemsstaterne.

(4) For nemmere at kunne lave sammenlignelige analyser bør BNI-oversigterne følge en fælles struktur, der består af et på forhånd fastlagt antal kapitler og procestabeller med talmæssige skøn for referenceåret.

(5) For at kontrollere kilderne og brugen heraf samt de metoder, der bruges til at udarbejde BNI-aggregaterne og deres bestanddele, bør medlemsstaterne forelægge Kommissionen (Eurostat) den seneste version af BNI-oversigterne i overensstemmelse med en aftalt tidsplan.

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
10.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.10.2020
Anvendelsesdato i EU
15.11.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet