Betjeningsinnretning i traktorer (kodifisering)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om montering, plassering, virkemåte og markering av betjeningsinnretninger i jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul (kodifisering)

Siste nytt

Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.5.2011

Behandlende organ

Nærmere omtale

Red. anm.: Forslaget ble trukket tilbake av Kommisjonen 21.05.2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.12.2010
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet