Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Grozdova rakya ot Targovishte)

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om registrering av en geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 "Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte" (GB)

(Draft) Commission Regulation registering a geographical indication for a spirit drink in Annex III to Regulation (EC) No 110/2008 ‘Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte’ (GI)

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 28.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, i forordning (EF) nr. 110/2008 behandlet Bulgariens ansøgning om registrering af den geografiske betegnelse "Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte".

(2) Efter at Kommissionen har konkluderet, at ansøgningen er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 110/2008, har den i henhold til artikel 17, stk. 6, i samme forordning offentliggjort hovedspecifikationerne i den tekniske dokumentation i Den Europæiske Unions Tidende .

(3) Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser i medfør af artikel 17, stk. 7, i forordning (EF) nr. 110/2008, skal betegnelsen "Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte" registreres som geografisk betegnelse i bilag III til nævnte forordning.

(4) Betegnelsen således som offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende med henblik på eventuelle indsigelser indeholder en skrivefejl. Efter korrektion af denne fejl skal den korrigerede udgave af hovedspecifikationerne i den tekniske dokumentation offentliggøres til orientering.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Spiritus —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet