Beskyttelse av geografisk betegnelse fra Guatemala på alkoholsterk drikk: endringsbestemmelser

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om godkjenning av endringer til den tekniske dokumentasjonen for en geografisk betegnelse på en alkoholsterk drikk oppført i vedlegg III til forordning (EF) nr. 110/2008 som har gitt opphav til endring av betegnelsens hovedspesifikasjoner 'Ron de Guatemala' (GI)

(Draft) Commission Regulation approving amendments to the technical file of a geographical indication for a spirit drink listed in Annex III to Regulation (EC) No 110/2008 resulting in changes to its main specifications ‘Ron de Guatemala’ (GI)

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, i forordning (EF) nr. 110/2008 behandlet ansøgningen fra Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y Licores (ANFAL) om godkendelse af en ændring af den tekniske dokumentation for den geografiske betegnelse "Ron de Guatemala", der er registreret ved forordning (EF) nr. 110/2008 .

(2) Efter at have konkluderet, at ansøgningen er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 110/2008, har Kommissionen i medfør af artikel 17, stk. 6, i samme forordning offentliggjort ændringsansøgningen i Den Europæiske Unions Tidende .

(3) Da Kommissionen ikke har modtaget indsigelser, jf. artikel 17, stk. 7, i forordning (EF) nr. 110/2008, bør ændringen af den tekniske dokumentation derfor godkendes i overensstemmelse med artikel 17, stk. 8, i forordning (EF) nr. 110/2008.

(4) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Spiritus —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.05.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet