Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om harmoniserte tariffstrukturer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/460 av 16. mars 2017 om etablering av en nettregel for harmoniserte tariffer for gassoverføring

Commission Regulation (EU) 2017/460 of 16 March 2017 establishing a network code on harmonised transmission tariff structures for gas

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 5.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.12.2017)

Sammendrag av innhold

Innhold
16. mars 2017 vedtok EU Kommisjonsforordning (EU) 2017/460 om nettverkskoder for harmoniserte tariffer for gasstransmisjon.

Formålet med nettverkskodene er å fastsette regler for harmoniserte gasstransmisjonstariffer, herunder regler for anvendelse av en referanseprismetodologi, krav til høring av berørte aktører, publisering av tariffer, samt beregning av reservasjonspriser for kapasitet.

Vurdering
Forordning 2017/490 er hjemlet i artikkel 95 i EU-traktaten og er EØS-relevant.

Norge har ingen transmisjon av gass i henhold til definisjonene i tredje gassmarkedsdirektiv. Reglene i forordningen vil dermed ikke ha noen praktisk anvendelse i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.03.2017
Anvendelsesdato i EU
06.04.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet