Europeisk forbrukeragenda

Tittel

(Under forberedelse) Meddelelse fra Kommisjonen om en ny forbrukeragenda

(In preparation) Communication from the Commission on a new consumer agenda

Siste nytt

Høring igangsatt av Kommisjonen 30.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 30.6.2020 med veikart)

About this initiative
The EU is preparing to table its new consumer strategy later in the year. The strategy will aim to update EU consumer policy to:

• tackle the new challenges brought by digitalisation and the rising importance of environmental issues

• protect vulnerable consumers in the new economic realities caused by the COVID-19 crisis.

This initiative will include changes to legislation in areas such as:

• consumer information about goods and services

• consumer credit

• product safety.

Feedback period
30 June 2020 - 6 October 2020

Kommisjonens veikart av 23.6.2020

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet