EU-høring om europeisk turisme for fremtiden

Tittel

Consultation on the European Tourism of the Future

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 12.12.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens konsultasjonsnettside, engelsk utgave)

The main objectives of this consultation are:

• better identify the key challenges and opportunities for the European tourism industry’s future;

• help revising, if necessary, the Action Plan for the sector adopted by the European Commission in 2010 (COM(2010)352).

The European Commission is organising in parallel another consultation on ways to further reduce the regulatory and administrative burden on the sector, tourism-related public administrations and other tourism stakeholders in the EU

Nøkkelinformasjon