EU-høring om europeisk krefthandlingsplan

Tittel

Public consultation: Europe's Beating Cancer Plan

Siste nytt

Høring igangsatt av Kommisjonen 4.2.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 4.2.2020)

Europa-Kommissionen lancerer en offentlig høring i hele EU om Europas kræfthandlingsplan

I anledning af den internationale kræftdag lancerer Europa-Kommissionen i dag en offentlig høring i hele EU om Europas kræfthandlingsplan. Høringen vil bidrage til at udforme planen, identificere centrale emner og undersøge fremtidige tiltag.

Hvert år diagnosticeres 3,5 mio. EU-borgere med kræft. Kræft er et alvorligt sundhedsproblem, som vil komme til at påvirke 40 % af EU's borgere direkte og have store konsekvenser for de europæiske sundhedssystemer og økonomier. Men da op mod 40% af alle kræfttilfælde kan forebygges, er mulighederne for at gribe ind og mindske antallet af kræfttilfælde i EU enorme. Som formand Ursula von der Leyen bebudede i sine politiske retningslinjer og som fastsat i opgavebeskrivelsen for EU's kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed, Stella Kyriakides, vil Kommissionen fremlægge en europæisk kræfthandlingsplan, som skal mindske de lidelser, der forårsages af sygdommen, og støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser på at bekæmpe og behandle kræft.

Ursula von der Leyen, formand for Europa-Kommissionen, udtaler: "Alle har en ven, en kollega eller et familiemedlem, som har været dette her igennem. Alle har oplevet den samme følelse af sorg og hjælpeløshed. Men vi kan faktisk gøre noget ved det - hver for sig og sammen. I medlemsstaterne og gennem Den Europæiske Union. Vi starter selvfølgelig ikke fra bunden. Men vi kan gøre meget mere, end vi gør i øjeblikket. I anledning af den internationale kræftdag træder vi i dag ind på en fælles vej, som vil føre til Europas kræfthandlingsplan. Sammen kan vi gøre en forskel: med forebyggelse og forskning, med en ny datastrategi og lige adgang til behandling i hele Europa."

Margaritis Schinas, næstformand med ansvar for fremme af vores europæiske levevis, udtaler: "Kræft vedrører os alle, på den ene eller på den anden måde. Fremme af vores europæiske levevis handler også om værdier, værdighed og synergier. Det er, hvad enhver kræftpolitik bør tage afsæt i. Europas kræfthandlingsplan er et nyt vigtigt initiativ, der skal skabe resultater ved at starte en ny æra inden for forebyggelse og behandling af kræft. Lad os sammen udforme en kræfthandlingsplan med patienten i centrum, der skaber håb og muligheder for alle patienter, deres familier og deres venner i Europa. Vi kan vinde kampen!"

Stella Kyriakides, kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed, udtaler: "Kræft er et område, hvor EU-borgerne forventer, at vi iværksætter afgørende tiltag. Et Europa, der gør det bedre, er et Europa, der lytter til borgerne, bekymrer sig om deres trivsel. Det er det, som Europas kræfthandlingsplan handler om - at gøre en forskel for borgerne, patienterne og sundhedssystemerne i Europa. En vellykket plan kræver, at borgere, kræftpatienter, interessenter og aktører på europæisk, nationalt og lokalt plan engagerer sig fuldt ud. Jeg opfordrer alle til at deltage for at gøre denne plan så ambitiøs og effektiv som muligt. Sammen kan vi gøre en forskel."

Europas kræfthandlingsplan, som vil blive fremlagt inden udgangen af 2020, vil indeholde tiltag, der vedrører alle sygdommens faser:

• Sygdomsforebyggelse: Forebyggelse er den nemmeste og mest effektive måde at mindske antallet af kræfttilfælde i EU. Forebyggende foranstaltninger kan f.eks. vedrøre en forbedret adgang til sund kost og bedre vaccinationsdækning, foranstaltninger til nedsættelse af miljømæssige risikofaktorer som f.eks. forurening og kontakt med kemikalier, forskning og oplysningsaktiviteter.

• Tidlig påvisning og diagnosticering: Foranstaltninger, der skal øge chancerne for et bedre sundhedsresultat gennem tidlig diagnosticering, kan omfatte en udvidelse af målgruppen for kræftscreening, øget anvendelse af digitale løsninger og teknisk bistand til medlemsstater.

• Behandling og pleje: Foranstaltninger, der skal skabe bedre resultater af kræftbehandling, kan omfatte bedre adgang til behandling af høj kvalitet og implementering af nye behandlingsmetoder, foranstaltninger, der sikrer adgang til livsvigtige lægemidler til en overkommelig pris, samt innovation og forskning.

• Livskvalitet: Foranstaltninger, der skal sikre den bedst mulige livskvalitet for tidligere og nuværende kræftpatienter og omsorgspersoner, kan omfatte tiltag til at forbedre reintegrationen på arbejdsmarkedet, forebyggelse af diskriminering, palliativ pleje og udveksling af bedste praksis.

I dag lancerer Europa-Kommissionen den offentlige høring om "Europas kræfthandlingsplan: Lad os gøre det bedre" ved et arrangement i Europa-Parlamentet. Arrangementet, der åbnes af Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, samler borgere og nuværende og tidligere kræftpatienter, der kan fortælle om deres personlige erfaringer, samt en bred vifte af interessenter, lige fra politiske ledere til ansatte i sundhedssektoren og ngo'er.

De næste skridt

Formålet med den offentlige høring er at give EU-borgere og interessenter mulighed for at deltage og give deres mening til kende om, hvordan emnet bedst tackles i EU. Resultaterne af høringen vil bidrage til udformningen af Europas kræfthandlingsplan og hjælpe med at identificere emner for og omfanget af fremtidige tiltag. Høringen er åben i 12 uger. Sideløbende med den offentlige høring iværksætter Kommissionen også i dag en høring om køreplanen for handlingsplanen, der løber i fire uger.

Indtil juli vil specifikke dele af handlingsplanen blive diskuteret med medlemsstaterne, og der vil også blive afholdt målrettede høringer med interessenter. Europas kræfthandlingsplan vil blive fremlagt inden årets udgang.

Baggrund

Kræftbekæmpelse er afgørende for Europas fremtid. Hvert niende sekund får en EU-borger en kræftdiagnose. Kræft er den næsthyppigste dødsårsag efter hjerte-kar-sygdomme. Derudover lægger kræft en enorm byrde på sundheds- og socialsikringssystemer, sygdommen sætter de offentlige budgetter under pres, og den har negative konsekvenser for produktiviteten og den økonomiske vækst i EU, herunder arbejdsstyrkens sundhed. Det er en kompleks sygdom, der skyldes en kombination af flere faktorer, bl.a. genetisk prædisposition, miljø og livsstil og smitsomme agenser. I 2035 kan antallet af kræfttilfælde være fordoblet, og hvis vi ikke handler nu, kan kræft blive den hyppigste dødsårsag i Den Europæiske Union. Men 40% af alle kræfttilfælde kan forebygges, hvis de retningslinjer for at nedsætte risikoen, som nævnes i den europæiske kodeks mod kræft, efterleves.

Yderligere oplysninger

Offentlig høring om Europas kræfthandlingsplan

Høring om en køreplan for Europas kræfthandlingsplan

Spørgsmål og svar

Faktaark "Why do we need an EU Cancer Plan'"

Faktaark "Fighting Cancer Through Research"

Websted om EU's kræftpolitik

Websted om arrangementer vedrørende kræft

Europæisk informationssystem på kræftområdet

Sundhedstilstanden i EU

Europæisk kodeks mod kræft

Video om kræftbehandlinger

Speech by President von der Leyen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.02.2020
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet