EU-høring om energiteknologier og -innovasjon

Tittel

Public consultation: [Planned] Communication on energy technologies and innovation

Siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 18.1.2013 (frist 15.3.2013)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens konsultasjonsnettside, engelsk utgave)

The European Commission has foreseen a Communication on energy technologies and innovation for the first half of 2013. It intends to give a European energy technology policy perspective in the follow-up to the Energy Roadmap 2050.

As part of the preparation of this Communication, the present consultation seeks the opinion from all relevant stakeholders. Its purpose is to consult on possible options for a European energy technologies policy and to receive feedback and additional ideas on this proposal. A public consultation by means of this online questionnaire offers the opportunity to all interested stakeholders to express their views in the preparation stage of the Communication.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg