Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2015

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet: Åttende halvårsrapport om virkemåten til Schengen-området 1. mai - 10. desember 2015

Report from the Commission to the European Parliament and the Council: Eighth biannual report on the functioning of the Schengen area 1 Mau 2015 - 10 December 2015

Avtalegrunnlag:

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.12.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

1. INDLEDNING
Kommissionen har siden 2011 udarbejdet halvårlige rapporter til Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan Schengenområdet fungerer. Dette rapporteringssystem blev indført for at bidrage til at styrke samarbejdet i Schengenområdet og danne grundlag for regelmæssige drøftelser og beslutningstagning. Det blev foreslået i Kommissionens meddelelse fra september 2011 om forvaltning af Schengensamarbejdet og godkendt af Rådet den 8. marts 2012. På grund af de tragiske begivenheder i Paris den 13. november 2015 og udviklingen på andre vigtige områder er rapporteringsperioden for denne ottende rapport blevet forlænget til den 10. december 2015.

De halvårlige rapporter, der indtil videre er blevet offentliggjort, har givet det bredest mulige overblik over udviklingen i Schengenområdet og dækket alle aspekter af den måde, hvorpå Schengenområdet fungerer. I den nuværende migrationskrise ønsker Kommissionen imidlertid at sætte fokus på den udvikling, der har haft størst betydning for den måde, hvorpå Schengenområdet fungerer. Som angivet i Rådets konklusioner af 9. november 2015 skal rapporten danne grundlag for grundige drøftelser om dette spørgsmål og om erfaringerne med midlertidig genindførelse af kontrol ved de indre grænser. Rapporten skal også omhandle den måde, hvorpå de forhold, der rapporteres om, påvirker Schengenområdet og den måde, hvorpå det fungerer, og eventuelt håndteringen af den deraf følgende situation.

De vigtigste spørgsmål fra denne rapporteringsperiode, der skal diskuteres, er de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet ved deres indre og ydre grænser i lyset af: 1) det hidtil usete antal migranter, der indrejser i Schengenområdet, og deres efterfølgende sekundære bevægelser, og 2) terrorangrebene i Paris den 13. november 2015 og forsøget på terrorangreb i Thalys-toget fra Amsterdam til Paris den 21. august 2015. Nedenstående afsnit indeholder en detaljeret analyse af disse spørgsmål. Endvidere indeholder rapporten også overvejelser om erfaringerne med den nye Schengenevalueringsmekanisme.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.12.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet