Erasmus-programmet: europeisk konsekvensanalyse

Tittel

The Erasmus Impact Study. Effects of mobility on the skills and the employability of students and the internationalisation og higher education institutions

Siste nytt

Rapport utarbeidet for Kommisjonen lagt fram 22.09.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 22.09.2014, dansk utgave)

Konsekvensanalyse af Erasmus bekræfter, at EU's udvekslingsprogram for studerende fremmer deres beskæftigelsesegnethed og jobmobilitet
Unge, der studerer eller tager på praktikophold i udlandet, opnår ikke blot ny viden inden for deres fagområde, men styrker også væsentlige tværfaglige kvalifikationer, som værdsættes højt af arbejdsgiverne. En ny undersøgelse af virkningen af Den Europæiske Unions udvekslingsprogram, Erasmus, viser, at kandidater med international erfaring klarer sig langt bedre på arbejdsmarkedet. Risikoen for at disse kandidater kommer til at opleve langvarig ledighed er kun halvt så stor som for dem, der ikke har studeret eller været på praktikophold i udlandet, og fem år efter afslutningen af deres uddannelse er arbejdsløsheden i denne gruppe 23 % lavere. Undersøgelsen, som er udført af uafhængige eksperter, er den største nogensinde, og den indsamlede svar fra næsten 80 000 respondenter, herunder fra studerende og fra erhvervslivet.

"Resultaterne af konsekvensanalysen af Erasmus er meget vigtige i betragtning af den uacceptabelt høje ungdomsarbejdsløshed i EU. Beskeden er klar: Hvis du studerer eller tager på praktikophold i udlandet, har du bedre jobmuligheder. Under det nye program, Erasmus+, vil der i perioden 2014-2020 blive ydet EU-støtte til fire millioner mennesker, som får mulighed for at opleve livet i et andet land gennem studier, praktikophold, uddannelse, undervisning eller frivilligt arbejde," udtalte Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom.

Den nye undersøgelse viser, at 92 % af arbejdsgiverne i forbindelse med beslutninger om ansættelse kigger efter personlige egenskaber, som fremmes gennem programmet, bl.a. tolerance, tillid, evne til problemløsning, nysgerrighed, bevidsthed om egne styrker/svagheder og beslutsomhed. Test, der er gennemført før og efter udvekslingsophold i udlandet, viser at Erasmus-studerende scorer højere på disse egenskaber, selv inden påbegyndelsen af udvekslingsopholdet. Når de vender hjem, er forskellen mellem de Erasmus-studerende og andre studerende steget yderligere til i gennemsnit 42 %.

Studerende, der modtager støtte fra Erasmus, kan vælge, om de vil studere eller gennemføre et praktikophold i udlandet. Rapporten viser, at mere end en tredjedel af Erasmus-praktikanterne tilbydes en stilling i den virksomhed, hvor de gennemfører deres praktikophold. Erasmus-praktikanter har desuden et større potentiale som iværksættere i sammenligning med dem, der bliver hjemme: En ud af ti har startet deres egen virksomhed, og mere end tre ud af fire planlægger eller forestiller sig at starte egen virksomhed. De kan desuden forvente en hurtigere karriereudvikling; personale med international erfaring får større fagligt ansvar, udtaler 64 % af arbejdsgiverne.

Erasmus forbedrer ikke blot karrieremulighederne, men giver også de studerende en bredere horisont og flere sociale kontakter. 40 % har boet eller arbejdet i et andet land mindst én gang siden afslutningen af deres uddannelse, hvilket er næsten dobbelt så mange som for dem, der ikke har været på udvekslingsophold i løbet af deres studier. Mens 93 % af de studerende med international erfaring kan forestille sig at bo i udlandet i fremtiden, gælder dette kun for 73 % af dem, der blev i det samme land under deres studier.

Flere tidligere Erasmus-studerende lever desuden i tværnationale parforhold: 33 % af de tidligere Erasmus-studerende har en partner fra et andet land, i sammenligning med 13 % af dem, der blev hjemme under deres studier; 27 % af de Erasmus-studerende mødte deres partner under udvekslingsopholdet. På dette grundlag anslår Kommissionen, at Erasmus-par siden 1987 er blevet forældre til omkring én million børn.

Det nye program, Erasmus+, vil i løbet af de kommende syv år (2014-2020) give fire millioner mennesker mulighed for at gennemføre et udlandsophold, herunder to millioner studerende på videregående uddannelser og 300 000 ansatte på videregående uddannelsesinstitutioner. Desuden vil programmet yde støtte til udveksling af 135 000 studerende og ansatte fra partnerlande uden for EU. Erasmus+ vil være mere tilgængeligt takket være bedre sproglig støtte, mere fleksible regler og ekstra støtte til personer med særlige behov, dårligere stillede samt personer fra fjerntliggende områder.

Baggrund

Kommissionen har i sin strategi om moderniseringen af de videregående uddannelser påpeget behovet for at give studerende flere muligheder for at opnå færdigheder gennem studier eller praktikophold i udlandet. EU's mål for de studerendes samlede mobilitet er mindst 20 %, inden tiåret er omme. I øjeblikket er der omkring 10 % af de studerende i EU, der studerer eller tager på praktikophold i udlandet med støtte fra offentlige og private midler. Omkring 5 % modtager et Erasmus-stipendium. (Dette tal er baseret på de senest tilgængelige data fra Eurostat for 2011-12, som viser, at antallet af kandidater var mere en 5,35 mio. i de lande, der deltager i Erasmus, og antallet af Erasmus-studerende var næsten 253 000).

Undersøgelsen kombinerer kvantitativ og kvalitativ forskning. Der blev gennemført onlineundersøgelser i 34 lande (EU's medlemsstater, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz, Tyrkiet), og der blev analyseret svar fra mere end 75 000 studerende og tidligere studerende, herunder mere end 55 000, der havde gennemført et studie- eller praktikophold i udlandet. Derudover deltog 5 000 ansatte, 1 000 videregående uddannelsesinstitutioner og 650 arbejdsgivere (55 % SMV'er) i onlineundersøgelser. Den kvalitative undersøgelse var koncentreret om otte lande af forskellig størrelse og med spredt beliggenhed: Bulgarien, Det Forenede Kongerige, Finland, Litauen, Portugal, Spanien, Tjekkiet og Tyskland. Der blev gennemført besøg på stedet, interviews, fokusgrupper og institutionelle workshops.

Konsekvensanalysen af Erasmus blev gennemført af et uafhængigt konsortium af eksperter under ledelse af specialister fra CHE Consult i Berlin i samarbejde med Brussels Education Services, Compostela-gruppen af universiteter samt netværket af Erasmus-studerende.

Erasmus+, det nye program for uddannelse, ungdom og idræt, blev lanceret i januar 2014 med et samlet budget på næsten 15 mia. EUR over de kommende syv år — 40 % mere end det foregående program.

Yderligere oplysninger:

MEMO/14/534

Europa-Kommissions program Erasmus+

Endelig rapport: Konsekvensanalyse af Erasmus

Velkendte tidligere Erasmus-studerende – inspirerende karrierer

Antal Erasmus-studerende, der gennemførte studier eller praktikophold i udlandet i 2012-13, opdelt efter land

http://ec.europa.eu/education/library/statistics/ay-12-13/annex-5_en.pdf

Film om Erasmus+

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.09.2014
Annen informasjon