Avtale om ordninger i en overgangsperiode dersom Storbritannia og EU blir enige om en utmeldingsavtale

Tittel

Prop. 47 LS (2018–2019): Lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU og samtykke til å avgi en erklæring om at Norge aksepterer en overgangsperiode for Norges avtaler med EU

Siste nytt

Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 1.3.2019

Regjeringen fremmet 1. mars 2019 en proposisjon for Stortinget for å sikre Norge i en eventuell overgangsperiode dersom Storbritannia og EU blir enige om en brexit-avtale. Overgangsperioden vil bare bli aktuell dersom Storbritannia trer ut av EU med en slik utmeldingsavtale. Ettersom Norge ikke er part i utmeldingsavtalen, må overgangsperioden nedfelles i et folkerettslig instrument som gjelder for Norge, samt gjennomføres i norsk rett.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Utenriksdepartementets pressemelding 1.3.2019)

Brexit: Regjeringen vil sikre en eventuell overgangsperiode

Regjeringen har i dag fremmet en proposisjon for Stortinget for å sikre Norge i en eventuell overgangsperiode dersom Storbritannia og EU blir enige om en brexit-avtale.

Avtalen som EU og Storbritannia har fremforhandlet seg imellom, innebærer at Storbritannia i en overgangsperiode skal behandles som om den britiske stat fortsatt er EU-medlem, og vil for alle praktiske formål innebære en videreføring av dagens rettstilstand i forholdet til Storbritannia.

− For Norge er det viktig at bestemmelsene i EØS-avtalen, Schengen-samarbeidet og andre relevante avtaler vil fortsette å gjelde i Norges forhold til Storbritannia i en eventuell overgangsperiode på samme måte som bestemmelsene i Storbritannias og EUs forhold vil fortsette å gjelde for dem, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen fremmer derfor et forslag til lovvedtak og stortingsvedtak om en overgangsperiode for Norges avtaler med EU for å sikre dette.

Regjeringen ber her Stortinget om samtykke til å avgi en erklæring om at Norge aksepterer en overgangsperiode for avtaler med EU, lik den overgangsperioden som EU og Storbritannia har avtalt seg imellom i sin utmeldingsavtale. Videre foreslås det en lov som gjennomfører overgangsperioden i norsk rett. Overgangsperioden vil bare bli aktuell dersom Storbritannia trer ut av EU med en slik utmeldingsavtale.

− Utmeldingsavtalen gjelder mellom EU og Storbritannia. Ettersom Norge ikke er part i utmeldingsavtalen, må overgangsperioden nedfelles i et folkerettslig instrument som gjelder for Norge, samt gjennomføres i norsk rett, og det er dette proposisjonen handler om, sier utenriksministeren.

Storbritannia forlater EU den 29. mars 2019 klokken 23 britisk tid, med mindre partene i fellesskap blir enige om å forlenge forhandlingsperioden. EU og Storbritannia ble i november 2018 enige om en utmeldingsavtale med en overgangsperiode som skal gjelde frem til og med 31. desember 2020.

Det er foreløpig ikke avklart om det britiske parlamentet vil stille seg bak utmeldingsavtalen, og det er dermed fortsatt uklart om Storbritannia forlater EU med eller uten en avtale. Norge forbereder seg derfor både på en britisk uttreden med og en britisk uttreden uten en utmeldingsavtale. Overgangsperioden vil bare bli aktuell dersom Storbritannia trer ut av EU med en avtale. Trer Storbritannia ut av EU uten en utmeldingsavtale, vil det ikke bli avgitt en slik erklæring om overgangsperioden og loven om gjennomføring av overgangsperioden i norsk rett vil heller ikke settes i kraft.

Regjeringen fremmet 8. februar en proposisjon til Stortinget for det tilfelle at Storbritannia skulle velge å tre ut av EU uten en avtale.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Utenriksdepartementet
Annen informasjon