Årsrapport 2011 for EUs varslingssystem for forbruksvarer (RAPEX)

Tittel

Keeping European Consumers Safe: 2011 Annual Report on the operation of the Rapid Alert System for non-food consumer products (RAPEX)

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 9.5.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding, dansk utgave)

Forbrugere: Den seneste rapport om produktsikkerhed viser, at der udsendes færre farlige produkter på EU-markedet
Bruxelles, den 8. maj 2012 - EU's forbrugere vil kunne forvisse sig om, at produkter er sikre – uanset om produkterne er produceret i EU eller importeret fra tredjelande. Heldigvis kan forbrugerne glæde sig over, at der markedsføres færre farlige produkter på EU-markedet, fordi produkterne, takket være den øgede effektivitet af EU's hurtige varslingssystem for farlige forbrugerprodukter ("RAPEX"), nu afsløres tidligere og mere effektivt og fjernes hurtigere. Systemet omfatter en række foranstaltninger, herunder en indsats for at undgå risici fra starten, når produkterne designes, forbedret risikovurdering og et tæt samarbejde mellem myndighederne i EU, navnlig toldmyndighederne, for at afsløre risici på indførselsstedet.

John Dalli, kommissær for sundhed og forbrugerpolitik, sagde: "Det er positivt for forbrugerne, at der kommer færre farlige produkter ud på EU-markedet. Men vi vil opretholde indsatsen, så vi kan tackle udfordringerne i den globale forsyningskæde og løse nye produktsikkerhedsmæssige problemer, efterhånden som de opstår. Derfor vil vi fortsat prioritere opbygningen af systemet til løbende overvågning ved at styrke samarbejde mellem EU-landene og med de internationale partnere højt".

RAPEX: Et hurtigt varslingssystem til beskyttelse af EU's forbrugere

RAPEX har udviklet sig væsentligt siden 2004 (hvor produktsikkerhedsdirektivet blev omsat til national lovgivning). Medlemsstater har brugt op til 100 mio. EUR og ansat op til 6 000 inspektører til at sikre håndhævelsen af produktsikkerhedsreglerne. I rapporten fra 2011 fremhæves resultaterne:

• tidligere påvisning af risici

• de nationale myndigheders forbedrede markedsovervågning og håndhævelse af produktsikkerheden, bl.a. gennem specifikke projekter

• bedre risikovurdering af myndighederne

• mere fokus på kvaliteten og nytten af meddelelser

• udvidelse af samarbejdet med toldmyndighederne

• løbende netværksopbygning og efteruddannelse, som koordineres af Europa-Kommissionen.

RAPEX 2011-rapporten: Hvad med oprindelseslandene

Selv om Kina, der tegner sig for over halvdelen af alle RAPEX-meddelelser, fortsat indtager førstepladsen med hensyn til antallet af meddelelser, har andelen været støt faldende fra 58 % i 2010 til 54% i 2011.

19 % (293 meddelelser) var af europæisk oprindelse. 15 % var fra andre lande. 8 % var af ukendt oprindelse (i forhold til 23 % i 2004 - støt faldende pga. forbedret identifikation).

Farlige produkter af europæisk oprindelse omfattede 293 meddelelser (19 %), heraf 44 produkter af fransk oprindelse (3%), 43 produkter af tysk oprindelse (3%) og 32 produkter af italiensk oprindelse (2%).

Alle medlemsstater indgav meddelelser:

Alle medlemsstater deltog i RAPEX-systemet ved at påvise og give meddelelse om nye farlige produkter og sørge for passende opfølgning. De mest aktive lande var Spanien (189 meddelelser), Bulgarien (162 meddelelser), Ungarn (155 meddelelser), Tyskland (130 meddelelser) og Det Forenede Kongerige (105 meddelelser). Meddelelserne fra disse lande udgjorde 47 % af alle meddelelser til RAPEX-systemet om produkter, der frembyder en alvorlig risiko.

Beklædning og tekstilprodukter, legetøj og motorkøretøjer ligger øverst på listen.

Beklædning og tekstiler tegnede sig for de fleste meddelelser (423 meddelelser – risiko for kvælning og irritation), efterfulgt af legetøj (324 meddelelser - hovedsagelig vedrørende risiko for kvælning), motorkøretøjer (171 meddelelser – risiko for personskade), elartikler (153 meddelelser – risiko for elektrisk stød) og kosmetik (104 meddelelser – kemiske risici), som til sammen udgør 74 % af alle meddelelser om produkter, der frembød en alvorlig risiko i 2011.

De næste skridt:

Der arbejdes fortsat på at:

• opbygge et system med "løbende overvågning"

• forbedre samarbejdet med tredjelande, navnlig bilateralt med Kina og trilateralt med USA og Kina (det næste trilaterale møde er planlagt til juni 2012) og opnå fremskridt i samarbejdet med USA, Canada og Australien om en vigtig indsats om at samle tilbagekaldelsesoplysninger i OECD-regi

• færdiggøre forslagene til en omfattende lovpakke om produktsikkerhed og markedsovervågning

• fremme virksomhedernes bevidsthed om deres forpligtelser.

Yderligere oplysninger:

MEMO/12/309

Link til vores website:
http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.05.2012
Annen informasjon