Renere luft-pakken

Forsiden - Pakke - Renere luft-pakken
Tittel EU-forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS-vedtak EØS-beslutningens ikrafttredelse Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg
19.12.2017
Takdirektivet om reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft (revisjon)
01.07.2018
EU-strategi for renere luft i Europa