Stortingsbehandles

Forsiden - Oversikt - Stortingsbehandles
EU-vedtak EØS-vedtak Samtykkeproposisjon Lovproposisjon
Styrket kontroll ved passering av Schengens yttergrenser
Den europeiske grense- og kystvakt
Regnskapsdirektivet
Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff
Europeiske sosiale entreprenørskapsfond
Europeiske venturekapitalfond
Revisjonsforordningen: krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse
Revisjonsdirektivet (8. selskapsdirektiv): endringsbestemmelser
Reduserte kostnader ved utbygging av høyhastighets elektroniske kommunikasjonsnettverk
Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)
Forsikringsformidlingsdirektivet (IDD): endring av anvendelsdato
Energimerkeforordningen
Boliglånsdirektivet
Ansvarsforsikring ved formidling av boliglån
Betalingstjenestedirektivet (PSD 2)
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter
Forbrukersamarbeidsforordningen om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene (revisjon)
Medisinsk utstyrsforordningen
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD)
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES)
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter
Regelverk mot geografisk blokkering ved e-handel
Europeiske langsiktige investeringsfond
Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser
Pengemarkedsfondsforordningen
Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsmal
Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser
Varemerkedirektivet (revisjon)
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner