Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Utvikling av Fellesskapets jernbaner
29.07.1991
Førerkortdirektivet (til 2013)
29.07.1991
Unntaksbestemmelser om helse ved produksjon og slag av ferskt kjøtt
29.07.1991
Veterinærkontroll ved innførsel av dyr fra tredjeland
15.07.1991
Arbeidsmiljøforhold for ansatte i bemanningsbransjen
25.06.1991
Våpendirektivet
18.06.1991
Frekvensbånd for digital europeisk trådløs telekommunikasjon (DECT)
03.06.1991
Transitt av naturgass gjennom overføringsnett
31.05.1991
Avløpsdirektivet
21.05.1991
Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer
14.05.1991
Vilkår for avl og avstamning ved markedsføring av renrasede dyr
25.03.1991
Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit
28.01.1991
Elektrisitettransittdirektivet (til 30.6.2004)
29.10.1990
Åpenhet om gass- og elektrisitetspriser til industrien
29.06.1990
Konkurranser med dyr av hestefamilien: handel og deltakelse
26.06.1990
Veterinærkontroll og avlskontroll innen EU
26.06.1990
Nødvaksinasjon i forbindelse med utbrudd av munn- og klovsyke
26.06.1990
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av sæd fra griser
26.06.1990
Krav til dyrehelse ved transport og innførsel av dyr av hestefamilien
26.06.1990
Avl og avstamning ved handel med dyr av hestefamilien
26.06.1990
Aktive implanterbare medisinske innretninger
20.06.1990
Pakkereisedirektivet
13.06.1990
Ansvarsforsikring for motorvogn (3. rådsdirektiv)
14.05.1990
Det europeiske miljøvernbyrå (EEA)
07.05.1990
Innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer
23.04.1990
Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr
26.03.1990
Filialdirektivet (11. selskapsdirektiv)
21.12.1989
Byggevaredirektivet
21.12.1989
Håndhevelsesdirektivet: klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp
21.12.1989
PVU-direktivet om personlig verneutstyr
21.12.1989
Veterinærkontrolldirektivet
11.12.1989
Støy fra sivile overlydsfly
04.12.1989
Bruk av personlig verneutstyr
30.11.1989
Bistand og samarbeid om anvendelse av veterinær- og avlsbestemmelsene
21.11.1989
TV-direktivet: utøvelse av fjernsynsvirksomhet
03.10.1989
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av embryoer fra storfe
25.09.1989
Arbeidsmiljødirektivet: tiltak for økt sikkerhet og helse på arbeidsplassen
12.06.1989
Renrasede avlsdyr av sau og geit
30.05.1989
BNP-direktivet: harmonisering av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser
13.02.1989
Transparensdirektivet om innsyn i prisbestemmelsene for legemidler
21.12.1988
Varemerkedirektivet
21.12.1988
Avlstekniske standarder for svin
19.12.1988
Kapitalbevegelsesdirektivet
24.06.1988
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dypfryst sæd fra storfe
14.06.1988
Næringsmiddel-imitasjonsdirektivet: farlige produkter som kan forveksles med matvarer
25.06.1987
Frekvensbånd for et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem (GSM-direktivet)
25.06.1987
Miljøforurensning fra asbest
19.03.1987
Illoyal priskonkurranse innen sjøtransport
22.12.1986
Handelsagentdirektivet
18.12.1986
Rettslig vern av halvlederprodukters kretsmønstre
16.12.1986

Sider