Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer
31.03.1992
Innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon
25.02.1992
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av kjøleskap og frysere
21.01.1992
Miljørapporteringsdirektivet
23.12.1991
Statistikk om industriproduksjon
19.12.1991
Bilbeltedirektivet
16.12.1991
Harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart
16.12.1991
Gjensidig godkjenning av nasjonale skipsførersertifikat på innlands vannveier
16.12.1991
Nitratdirektivet: beskyttelse mot vannforurensning fra nitrat i landbruk
12.12.1991
Dyrevern under transport
19.11.1991
Arbeidsgivers plikt til å informere arbeidstakeren om vilkårene i arbeidsavtalen
14.10.1991
Unntaksbestemmelser om helse ved produksjon og slag av ferskt kjøtt
29.07.1991
Utvikling av Fellesskapets jernbaner
29.07.1991
Førerkortdirektivet (til 2013)
29.07.1991
Veterinærkontroll ved innførsel av dyr fra tredjeland
15.07.1991
Arbeidsmiljøforhold for ansatte i bemanningsbransjen
25.06.1991
Våpendirektivet
18.06.1991
Frekvensbånd for digital europeisk trådløs telekommunikasjon (DECT)
03.06.1991
Transitt av naturgass gjennom overføringsnett
31.05.1991
Avløpsdirektivet
21.05.1991
Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer
14.05.1991
Vilkår for avl og avstamning ved markedsføring av renrasede dyr
25.03.1991
Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit
28.01.1991
Elektrisitettransittdirektivet (til 30.6.2004)
29.10.1990
Åpenhet om gass- og elektrisitetspriser til industrien
29.06.1990
Nødvaksinasjon i forbindelse med utbrudd av munn- og klovsyke
26.06.1990
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av sæd fra griser
26.06.1990
Krav til dyrehelse ved transport og innførsel av dyr av hestefamilien
26.06.1990
Avl og avstamning ved handel med dyr av hestefamilien
26.06.1990
Konkurranser med dyr av hestefamilien: handel og deltakelse
26.06.1990
Veterinærkontroll og avlskontroll innen EU
26.06.1990
Aktive implanterbare medisinske innretninger
20.06.1990
Pakkereisedirektivet
13.06.1990
Ansvarsforsikring for motorvogn (3. rådsdirektiv)
14.05.1990
Det europeiske miljøvernbyrå (EEA)
07.05.1990
Innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer
23.04.1990
Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr
26.03.1990
Håndhevelsesdirektivet: klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp
21.12.1989
PVU-direktivet om personlig verneutstyr
21.12.1989
Byggevaredirektivet
21.12.1989
Filialdirektivet (11. selskapsdirektiv)
21.12.1989
Veterinærkontrolldirektivet
11.12.1989
Støy fra sivile overlydsfly
04.12.1989
Bruk av personlig verneutstyr
30.11.1989
Bistand og samarbeid om anvendelse av veterinær- og avlsbestemmelsene
21.11.1989
TV-direktivet: utøvelse av fjernsynsvirksomhet
03.10.1989
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av embryoer fra storfe
25.09.1989
Arbeidsmiljødirektivet: tiltak for økt sikkerhet og helse på arbeidsplassen
12.06.1989
Renrasede avlsdyr av sau og geit
30.05.1989
BNP-direktivet: harmonisering av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser
13.02.1989

Sider