Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Meldingsformaliteter for skip som ankommer eller forlater havner
18.02.2002
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser
18.02.2002
Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA)
28.01.2002
Bruk av blod og blodkomponenter fra mennesker
27.01.2002
Standard avtalevilkår for overføring av personopplysninger til tredjestater
27.12.2001
Honningdirektivet
20.12.2001
Overføring av personopplysninger til Canada
20.12.2001
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: endringsbestemmelser
19.12.2001
Krav og framgangsmåter for sikker lasting og lossing av bulkskip
04.12.2001
Produktsikkerhetsdirektivet
03.12.2001
Kjemisk tilstand under vanndirektivet: liste over prioriterte stoffer
20.11.2001
Veterinærlegemiddeldirektivet
06.11.2001
Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker
06.11.2001
Et fellesskapsprogram for energieffektivitetsmerking av kontorutstyr
06.11.2001
Takdirektivet om nasjonale utslippstak for visse forurensende stoffer til luft
23.10.2001
Svinepestdirektivet: tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest
23.10.2001
Vedtekter for europeiske selskap (SE)
08.10.2001
Europeiske selskaper: utfyllende vedtektsbestemmelser om arbeidstakernes innflytelse
08.10.2001
Varmeanlegg for motorvogner
27.09.2001
Begrenset bruk av virkelig verdi i finansieringsinstitusjoners regnskaper
27.09.2001
Fremme av elektrisitet produsert fra fornybare energikilder i det indre elektrisitetsmarked
27.09.2001
Følgerettsdirektivet: avgift på omsetning av billedkunst
27.09.2001
Sommertidsdirektivet
20.09.2001
Informasjon til forbruker om nye næringsmidler (ny mat)
20.09.2001
Markedsføring av frø i bulk til sluttforbrukere
31.08.2001
Ansvar for transportører som befordrer utenlandske statsborgere til et Schengen-land
28.06.2001
Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer
27.06.2001
Dekk for motorvogner og tilhengere
27.06.2001
Standard avtalevilkår for overføring av personopplysninger til utlandet
15.06.2001
Opprettelse av Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn
06.06.2001
Opprettelse av Den europeiske verdipapirkomité (ESC)
06.06.2001
Tobakksdirektivet (til 19.5.2016)
05.06.2001
Vilkår for opptak av verdipapirer til offisiell notering på en fondsbørs og opplysningsplikt
28.05.2001
Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit: endringsbestemmelser om skrapesyke
22.05.2001
Opphavsrettsdirektivet
22.05.2001
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE)
21.05.2001
Restrukturering og avvikling av kredittinstitusjoner
04.04.2001
Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)
19.03.2001
Oversikt over hvilke land hvis borgere er visumfrie og hvilke land hvis borgere er visumpliktige når de krysser Schengens yttergrense
15.03.2001
Utsettingsdirektivet (GMO): utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet
12.03.2001
Fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet
26.02.2001
Utvikling av Fellesskapets jernbaner : endringsbestemmelser
26.02.2001
Prosedyrer for lisensiering av jernbaneforetak
26.02.2001
Andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer
12.02.2001
Atskilt tilgang til abonnementslinjer
18.12.2000
Avfallsforbrenningsdirektivet
04.12.2000
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
27.11.2000
Skipsavfallsdirektivet
27.11.2000
Merking av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer for motorvogner med to eller tre hjul
22.11.2000
Kontroll og utdryddelse av blåtunge
20.11.2000

Sider