Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Aktive implanterbare medisinske innretninger
20.06.1990
Pakkereisedirektivet
13.06.1990
Ansvarsforsikring for motorvogn (3. rådsdirektiv)
14.05.1990
Det europeiske miljøvernbyrå (EEA)
07.05.1990
Innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer
23.04.1990
Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr
26.03.1990
PVU-direktivet om personlig verneutstyr
21.12.1989
Håndhevelsesdirektivet: klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp
21.12.1989
Byggevaredirektivet
21.12.1989
Filialdirektivet (11. selskapsdirektiv)
21.12.1989
Veterinærkontrolldirektivet
11.12.1989
Støy fra sivile overlydsfly
04.12.1989
Bruk av personlig verneutstyr
30.11.1989
Bistand og samarbeid om anvendelse av veterinær- og avlsbestemmelsene
21.11.1989
TV-direktivet: utøvelse av fjernsynsvirksomhet
03.10.1989
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av embryoer fra storfe
25.09.1989
Arbeidsmiljødirektivet: tiltak for økt sikkerhet og helse på arbeidsplassen
12.06.1989
Renrasede avlsdyr av sau og geit
30.05.1989
BNP-direktivet: harmonisering av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser
13.02.1989
Varemerkedirektivet
21.12.1988
Transparensdirektivet om innsyn i prisbestemmelsene for legemidler
21.12.1988
Avlstekniske standarder for svin
19.12.1988
Kapitalbevegelsesdirektivet
24.06.1988
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dypfryst sæd fra storfe
14.06.1988
Frekvensbånd for et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem (GSM-direktivet)
25.06.1987
Næringsmiddel-imitasjonsdirektivet: farlige produkter som kan forveksles med matvarer
25.06.1987
Miljøforurensning fra asbest
19.03.1987
Illoyal priskonkurranse innen sjøtransport
22.12.1986
Handelsagentdirektivet
18.12.1986
Rettslig vern av halvlederprodukters kretsmønstre
16.12.1986
Miljøbestemmelser om slam fra renseanlegg i landbruket
12.06.1986
Dørsalgdirektivet
20.12.1985
Produktansvarsdirektivet
25.07.1985
Miljøvirkningsdirektivet (til 2012)
27.06.1985
Ansvarsforsikring for motorvogn (2. rådsdirektiv)
30.12.1983
Konsernregnskapsdirektivet (7. selskapsdirektiv)
13.06.1983
Fisjonsdirektivet (6. selskapsdirektiv) om fisjon av selskaper av ASA-typen
17.12.1982
Ytelser av varmeproduserende enheter og isolering av varmeførende rør i bygninger som ikke benyttes til industriformål (endring)
10.12.1982
Miljøovervåkning og kontroll av utslipp fra titandioksidindustrien
03.12.1982
Direktiv om måleenheter
20.12.1979
Trygdedirektivet om lik behandling av kvinner og menn
19.12.1978
Årsregnskapsdirektivet (4. selskapsdirektiv)
25.07.1978
Ytelser av varmeproduserende enheter og isolering av varmeførende rør i bygninger som ikke benyttes til industriformål
13.02.1978
Renrasede avlsdyr av storfe
25.07.1977
Skolegang for barn av vandrearbeidere
25.07.1977
Advokattjenestedirektivet
22.03.1977
Kapitaldirektivet (2. selskapsdirektiv) om kapitalforhold i selskaper av ASA-typen
13.12.1976
Felles bestemmelser for trykkbeholdere og metoder for å kontrollere dem
27.07.1976
Kosmetikkdirektivet
27.07.1976
Investeringsprosjekter av interesse for Fellesskapet i olje-, naturgass- og elektrisitetssektoren (endring)
04.05.1976

Sider