Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Overgangsordninger for eksport av produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
02.04.2007
Skrulokkforordningen: migrasjonsgrenser for enkelte plastmyknere brukt i pakningen til skrulokk
02.04.2007
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med næringsmidler
02.04.2007
Overvåking av furan i mat
28.03.2007
Prøvetaking og analyse av forurensende stoffer i næringsmidler
27.03.2007
Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat
27.03.2007
Utelukkelse av foretak fra anvendelsesområdet for multilaterale utviklingsbanker
27.03.2007
Registrering av motorvogner med opprinnelse i en annen medlemsstat
24.03.2007
Import av fugler
23.03.2007
Erklæring om visse regioner og provinser som er fri for storfetuberkulose, storfebrucellose og smittsom storfeleukose
22.03.2007
Begrensninger av utslippene av flyktige organiske forbindelser
22.03.2007
Overvåking av Chronic Wasting Disease (CWD) i hjortedyr
19.03.2007
Defininsjoner vedrørende verdipapirfond
19.03.2007
Opprettelse av koordinatorgruppen for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
19.03.2007
Inspiredirektivet: etablering av europeisk infrastruktur for geografisk informasjon
14.03.2007
Ytre fremstående deler på motordrevne kjøretøyer
14.03.2007
Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk
13.03.2007
Krav til åpenhet med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer
08.03.2007
Rapportering om gjennomføringen av avfallsdirektiver
06.03.2007
Opprettelse av et EU-team for veterinærberedskap i forbindelse med visse dyresykdommer
28.02.2007
Betingelser for fritak fra uttransportforbudet i forbindelse med risiko for smitteoverføring av blåtunge
28.02.2007
Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring
27.02.2007
Tiltak som skal settes iverk i en risikosone etter utbrudd av smittsomt blæreutslett hos gris
21.02.2007
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi
21.02.2007
Reservasjon av telefonnummerserien som begynner med 116 for tjenester av samfunnsmessig betydning
15.02.2007
Bruk av 2 GHz-frekvensbåndene for satellittbaserte mobiltjenester
14.02.2007
Bruk av radiospektrum i 5 GHz-båndet for trådløse nett
12.02.2007
Fibermerking av tekstilprodukter: elastolefin
02.02.2007
Analyser av tekstilfiberblandinger: tilføyelse av fibertypen "elastolefin"
01.02.2007
Forordningen om komiteen for sjøsikkerhet og forurensning fra skip (COSS) (endring)
30.01.2007
Materialer og artikler som er ment for å komme i kontakt med næringsmidler
22.12.2006
Virksomhetslistene for melkeprodusenter i Bulgaria
22.12.2006
Gebyrer til EUs referanselaboratorium for genetisk modifiserte organismer
22.12.2006
Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
22.12.2006
Overgangsordninger for Romania vedrørende leveranser av rå melk til produksjonsbedrifter og bearbeiding av rå melk
22.12.2006
Standardisering innen sektorene informasjonsteknologi og telekommunikasjon
22.12.2006
Overgangsordninger vedrørende visse animalske produkter innført til Bulgaria og Romania
22.12.2006
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn
22.12.2006
Overgangsordninger for Romania for virksomheter i sektorene kjøtt, melk og meieriprodukter og fisk
22.12.2006
Samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning
22.12.2006
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr
22.12.2006
Overgangsordninger vedrørende omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania
22.12.2006
Effektivitet ved kombinert produksjon av varme og elektrisitet
21.12.2006
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av landbruksprodukter og næringsmidler: endringsbestemmelser
21.12.2006
Harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart luftfart
20.12.2006
SIS II-forordningen: opprettelse, drift og bruk av annen generasjon av Schengen-informasjonssystemet
20.12.2006
Legemidler til barn (pediatriforordningen): endringsbestemmelser
20.12.2006
Audiovisuelle tjenester og online-informasjonstjenester: beskyttelse av mindreårige
20.12.2006
Statistisk klassifisering av økonomiske aktiviteter
20.12.2006
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler i næringsmidler
20.12.2006

Sider