Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff fra Danisco Animal Nutrition
04.07.2007
Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Hemicell til slaktekyllinger
04.07.2007
Materialer og gjenstander av regenerert cellulose i kontakt med næringsmidler
29.06.2007
Permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr
29.06.2007
Status til ulike land og regioner i henhold til BSE-risiko (kugalskap)
29.06.2007
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter
28.06.2007
Slaktekyllingsdirektivet
28.06.2007
Omsetning av visse animalske biprodukter
28.06.2007
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett
27.06.2007
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
26.06.2007
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
25.06.2007
Lekkasje fra klimaanlegg i kjøretøyer
21.06.2007
Miljømerking av vaskemaskiner, innendørs maling og lakk, madrasser, kopierings- og trykkpapir og lyspærer
21.06.2007
Typegodkjenning av motorvogner og tilhengere
21.06.2007
Miljømerking av såpe, sjampo og hårbalsam
21.06.2007
Rapportering om gjennomføring av direktivene om helse og sikkerhet på arbeidsplassen
20.06.2007
Statistikk om foretak med utenlandske eierinteresser
20.06.2007
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
20.06.2007
EU-programmet Daphne III (2007-2013): Bekjempelse av vold mot barn, undom og kvinner
20.06.2007
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: anerkjente organisasjoner
19.06.2007
Montering av belysning og lyssignalordninger på motorkjøretøy og tilhengere
18.06.2007
Godkjenning av et gjæringsprodukt som fôrtilsetningsstoff for melkekuer
15.06.2007
Godkjenning av en ny anvendelse av et fôrtilsetningsstoff for smågris og slaktesvin
15.06.2007
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: endringsbestemmelser
14.06.2007
Økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse for legemidler
14.06.2007
Forbud mot markedsføring av produkter fra UK fra storfe født og oppfostret før 1.8.96
14.06.2007
Støynivå og avgassystem for motordrevne kjøretøy
14.06.2007
Konjunkturstatistikk med hensyn til definisjonen av industrihovedgrupper
14.06.2007
Felles europeisk format for sikkerhetssertifikat for jernbaneforetak
13.06.2007
Reduksjon av forekomst av salmonella i slaktekylling
12.06.2007
Overvåkning av antimikrobiell resistens hos salmonella i fjørfe og svin
12.06.2007
Land som erklæres fri for småfebrucellose (Romania) og storfebrucellose (Slovenia)
11.06.2007
Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria
11.06.2007
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff (inaktivert selenberiket gjær)
07.06.2007
Kortkjedede klorerte parafiner
07.06.2007
Åpenhet om priser på gass og elektrisitet til sluttbrukere i industrien
07.06.2007
Underretning, koordinering og overføring av flyginger mellom flygekontrollenheter
07.06.2007
Samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem
01.06.2007
Internasjonale regnskapsstandarder
01.06.2007
Internasjonale regnskapsstandarder
01.06.2007
Avgifter og gebyrer f.o.m. 1.6.2007 pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA
31.05.2007
Merking og markedsføring av næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon
30.05.2007
Stambøker for storfe
29.05.2007
Grenseverdier for enkelte plantevernmidler
25.05.2007
EUs yttergrensefond (2007-2013)
23.05.2007
Markedsføring av pyrotekniske produkter
23.05.2007
Handel med fôrblandinger
23.05.2007
Endring av sperresoner i forbindelse med blåtunge
22.05.2007
Endring av sperresoner i forbindelse med blåtunge
21.05.2007
Nasjonal kontrollplan for fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd
21.05.2007

Sider