Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Godkjenning av nytt bruksområde for 3-fytase som fôrtilsetningsstoff
01.10.2007
Maksimumsgrenser for fusarium-toksiner i mais og maisprodukter
28.09.2007
EU-program for forebygging og informasjon på narkotikaområdet: 2007-2013
27.09.2007
Konservert melk beregnet på konsum
26.09.2007
Spredningsforordningen: videreformidling av opplysninger om hendelser innen sivil luftfart
24.09.2007
Endring av grenseverdiene for plantevernmiddelet azinfos-metyl
17.09.2007
Grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse for Avilamycin (antibiotika)
17.09.2007
Endring av grenseverdiene for visse plantevernmidler
17.09.2007
Maksimalgrenseverdiene for ditiokarbamater i næringsmidler
17.09.2007
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 11.9.2007
11.09.2007
Bekjempelse av Aujeszkys sykdom (svinevirus): bestemmelser vedrørende Slovakia og Spania
07.09.2007
Størrelse på ferdigpakninger for næringsmidler
05.09.2007
Typegodkjenningsdirektivet for motorvogner
05.09.2007
Revisjon av direktivene om medisinsk utstyr
05.09.2007
Liste over veterinære grensekontrollstasjoner
05.09.2007
Erverv og økning av eierandeler i finansiell sektor
05.09.2007
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2007
03.09.2007
Merking av tannkrem med fluorinnhold
29.08.2007
Kjemiske stoffer som forbys i hårfargeprodukter
29.08.2007
Veterinærsertifikat for handel med fjørfe og rugeegg
29.08.2007
Forebygging av spredning av fugleinfluensa i dyreparker
28.08.2007
Markedsføring av biocidprodukter
27.08.2007
Vaksinering mot aviær influensa i Nederland og flytting av fjørfe
27.08.2007
Strategiske retningslinjer 2007-2013 for EUs yttergrensefond
27.08.2007
Infeksiøs bovin rhinotracheitt relatert til samhandel med bovine dyr
21.08.2007
Standard for næringsgruppering (statistikk)
20.08.2007
Godkjenning av soner og anlegg med hensyn til visse fiskesykdommer
20.08.2007
Erklæring om at visse regioner i Polen er offisielt fri for smittsom storfeleukose
02.08.2007
Egnethet for sortsnavn for arter av jordbruksvekster og grønnsaker
01.08.2007
Felles standarder for luftfartssikkerhet
31.07.2007
Standardisert og sikkert registersystem for CO2-kvoter
31.07.2007
Prøving av visse sorter av plantearter til jordbruksformål
26.07.2007
Begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser ved bruk av organiske løsemidler
26.07.2007
Prøving av visse sorter av arter av grønnsaker
26.07.2007
Oppgaver og plikter for EUs referanselaboratorium med hensyn til godkjenninger av tilsetningsstoffer i fôrvarer
19.07.2007
Fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet
18.07.2007
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser
18.07.2007
Svinekjøtt fra svin som er vaksinert med en levende, attenuert, konvensjonell vaksine i Romania
18.07.2007
Innsamling, transport, behandling, bruk og destruksjon av tidligere næringsmidler
16.07.2007
Statistiske oppgaver over godstransport på vei
16.07.2007
Varig og midlertidig godkjenning av visse tilsetningsstoffer til bruk i fôr
13.07.2007
Slepeanordning og revers for jordbruks- og skogbrukstraktorer
13.07.2007
Ettermontering av dødvinkelspeil på tunge kjøretøy
11.07.2007
Aksjonærrettighetsdirektivet: aksjonærers utøvelse av stemmeretten i selskaper som er registrert i et annet land
11.07.2007
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern
11.07.2007
Økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler
10.07.2007
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff fra Danisco Animal Nutrition
04.07.2007
Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Hemicell til slaktekyllinger
04.07.2007
Permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr
29.06.2007
Status til ulike land og regioner i henhold til BSE-risiko (kugalskap)
29.06.2007

Sider