Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser
08.03.2019
Lydnivået til motorkjøretøyer: endringsbestemmelser
07.03.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
07.03.2019
Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser
05.03.2019
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Japan
05.03.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til innføring til Unionen av visse dyr og varer til konsum
04.03.2019
Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser om vurderinger av potensialet for varme- og kjøleeffektivitet
04.03.2019
Avslag på forlenget godkjenning av etoprofos som aktivt stoff i plantevernmidler
28.02.2019
Påstandsforordningen for matvarer: unntaksbestemmelser for bruk av generiske betegnelser
28.02.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer (1-metylsyklopropen m.fl.)
27.02.2019
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Tequila' som alkoholsterk drikk
27.02.2019
Godkjenning av det aktive stoffet mefentriflukonazol i plantevernmidler
27.02.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet
26.02.2019
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: bestemmelser om nettjenesten søkere kan benytte for å gi ytterligere opplysninger
26.02.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (bifentrin m.fl.)
25.02.2019
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om føring av og adgang til loggene
25.02.2019
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om fingeravtrykk og ansiktsbilder
25.02.2019
Kvikksølvforordningen: gjennomføringsbestemmelser om spørreskjemaer og rapportering
25.02.2019
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om registrering av opplysninger
25.02.2019
EUs inn- og utreisesystem: gjennomføringsbestemmelser om adgang til opplysningene
25.02.2019
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om verktøy for søkere for kontroll av søknadsstatus og av status og gyldighetsperiode for reisetillatelse
22.02.2019
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse: utfyllende bestemmelser om verktøy for samtykke til forlenget lagring av søknadsmappe
22.02.2019
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
21.02.2019
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
21.02.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria og Romania
21.02.2019
Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk
20.02.2019
Import og transitt av fjørfevarer fra Hviterussland, Bosnia-Hercegovina og Japan i forbindelse med fugleinfluensa
20.02.2019
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: rettelse av visse språkutgaver av gjennomføringsbestemmelser
20.02.2019
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: gjennomføringsbestemmelser om registrerings- og rapporteringsformat
19.02.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (1-naftylacetamid m.fl.)
19.02.2019
Krisehåndteringsplan for mat- og fôrtrygghet
19.02.2019
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
19.02.2019
Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om godkjente land og territorier og om helsesertifikater
18.02.2019
Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe
15.02.2019
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om sektorer utsatt for karbonlekkasje i 2021-2030
15.02.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet: endringsbestemmelser om mulighet for justering av antall transaksjoner for handelsplasser utenfor Unionen
13.02.2019
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om EF-erklæringer og -sertifikater
12.02.2019
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester
11.02.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
11.02.2019
Særlige bestemmelser for kontroll av kjøttproduksjon og for produksjons- og gjenutleggingsområder for levende muslinger
08.02.2019
Grenseverdier for rester av veterinærlegemiddelet ovotransferrin i matvarer
08.02.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 28
08.02.2019
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia
07.02.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2018 - 30.3.2019
07.02.2019
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff: rettelse
07.02.2019
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser for spirer og upasteurisert frukt- og grønnsaksaft
07.02.2019
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver og representant for innehaver av visse godkjenninger
06.02.2019
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
06.02.2019
Tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE): importbestemmelser
06.02.2019
Europeisk format for utveksling av elektroniske pasientjournaler
06.02.2019

Sider