Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet isoksaflutol i plantevernmidler
08.05.2019
Henstilling om renovering av bygninger (energieffektivisering)
08.05.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperioden for visse aktive stoffer (alfa-cypermetrin m.fl.)
07.05.2019
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet karvon i plantevernmidler
07.05.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2019 - 29.6.2019
06.05.2019
Det felles europeiske luftrom (ATM): utpeking av nettforvalter for lufttrafikkstyring
06.05.2019
Avfallsdirektivet: utfyllende bestemmelser for ensartet måling av omfanget av matavfall
03.05.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter
02.05.2019
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om ID-utsteder for sporbarhet av tobakksprodukter
02.05.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 2-kloro-p-fenylenediamin og sulfat- og dihydrokloridsalter
30.04.2019
Betingelser for godkjenning av cyflumetofen som aktivt stoff i plantevernmiddel
30.04.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om fenylen-bis-difenyltriazin som UV-filter
30.04.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om klimbazol
30.04.2019
Avslag på forlenget godkjenning av klortalonil som aktivt stoff i plantevernmidler
29.04.2019
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser
29.04.2019
Godkjenning av lavrisikostoffet ABE-IT 56 i plantevernmidler
29.04.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
25.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
25.04.2019
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om transfett
24.04.2019
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om johimbe
24.04.2019
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstander angående 'Nutrimune'
24.04.2019
Biocider: godkjenning av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14
23.04.2019
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser om pentaklorfenol
23.04.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om felles innførselsdokument om helse
23.04.2019
Teknisk kontroll av motorkjørtøyer: gjennomføringsbestemmelser
17.04.2019
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsformatet
17.04.2019
EU-byrået ENISA og europeisk cybersikkerhet
17.04.2019
Digitalmarkedsdirektivet: opphavsrett i det digitale indre marked
17.04.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om tapsdekning for misligholdte engasjementer
17.04.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin
17.04.2019
Nett- og videresendingsdirektivet: opphavsrett for overføringer og videresendinger av radio og tv-programmer
17.04.2019
Skipsavfallsdirektivet (revisjon)
17.04.2019
CO2-utslippskrav til person- og varebiler (revisjon)
17.04.2019
Tilgjengelighetsdirektivet om krav til varer og tjenester for funksjonshemmede
17.04.2019
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (revisjon)
17.04.2019
Gassdirektivet: endringsbestemmelser
17.04.2019
Markedsordninger for vin og vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser om analysemetoder og meldinger om økning av alkoholstyrke
16.04.2019
Forhåndsmelding om import av visse kategorier av dyr og produkter
16.04.2019
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria
15.04.2019
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 15.4.2019
15.04.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
15.04.2019
Innførsel av storfeembryo: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innførsel av sæd, egg og embryoer fra fåre- og geitearter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innføring av forsendelser av rå melk, meieriprodukter, råmelk og produkter av råmelk: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innføring av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innførsel av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Innføring av forsendelser av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019
Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om sykdomstest, forsendelser av svin og beslutningens anvendelsesperiode
11.04.2019
Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

Sider