Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Australia
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om næringsmiddelkategori 17 og bruk av tilsetningsstoffer i kostholdstilskudd
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for fire ftalater
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312)
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kochenille, karminsyre og karminer (E 120)
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) i kosttilskud
Elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om visse sorbitanestere (E 491, E 492 og E 495)
Avslag på fornyet godkjenning av oxasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl.
Forlenget godkjenning av Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene pyridaben, quinmerac og zinkfosfid i plantevermidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om reddikblader
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om difenylamin and oxadixyl
Godkjenning av Pasteuria nishizawae Pn1 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
Avslag på fornyet godkjenning av fenamidon som aktivt stoff i plantevernmidler
Veterinærlegemiddeldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om grenseverdier for kontroll av visse matvarer
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (13. ATP)
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om penoxsulam, triflumizol og triflumuron
Forlenget godkjenning av karfentrazonetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om lambda-cyhalothrin
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
Grenseverdier for rester av svineprolaktin i matvarer
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
Grenseverdier for rester av eprinomektin i matvarer
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for isofluran
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder deltametrin
Biocider: godkjenning av cyfenotrin til bruk i produkter av type 18
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking knyttet til utslippsgrenser
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for koffein og teobromin
Import av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser om Japan
Import og transitt av fjørfevarer fra Hviterussland, Bosnia-Hercegovina og Japan i forbindelse med fugleinfluensa
Liste over tredjeland med visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
Felleseuropeiske krav til utnyttelse av lufrommet og prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon
Tillatelse til omsetning av xylo-oligosakkarid som ny mat
Godkjenning av omsetning av myseprotein-isolat av storfemelk som ny mat
Unionslisten for ny mat: rettelse
Godkjenning av omsetning av tranebærekstraktpulver som ny mat
Tillatelse til omsetning av raffinerte rekerpeptidkonsentrat som ny mat
Tillatelse til omsetning av eggmembranhydrolysat som ny mat
Klassifisering av visse stoffer i tekstiler og fottøy som kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer)
Forlenget godkjenning av trifloxystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler

Sider