EØS-frister for anvendelse

Forsiden - Oversikt - EØS-frister for anvendelse
17.11.2019
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom
01.12.2019
Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter (kodifisering)
01.12.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (11. ATP)
01.01.2020
Bruken av 470-790 MHz-frekvensbåndet
01.01.2020
Omnibus I-direktivet om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester
01.01.2020
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
01.01.2020
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer
02.01.2020
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser
17.01.2020
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
01.03.2020
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i dielektrisk keramikk og visse kondensatorer
01.03.2020
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske kontakter
01.03.2020
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i loddemateriale i integrerte kretser av typen flip-chip
01.03.2020
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i overflatelaget på visse dioder
01.03.2020
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i krystallglass
01.03.2020
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i PZT-baserte dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer
01.03.2020
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly som aktivator i lyspulver i utladningslamper som inneholder lysstoff
01.03.2020
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly og kadmium i trykkfarge for påføring av emalje på glass
24.05.2020
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser
13.06.2020
Tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer for kanaltrafikk
13.06.2020
Direktivet for måleenheter: endringsbestemmelser om SI-enheter
17.10.2020
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (12. ATP)
03.12.2020
Felleseuropeiske krav til utnyttelse av lufrommet og prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon
01.01.2021
Helsemessige krav til import av sammensatte næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse
29.06.2021
Informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier: endringsbestemmelser om meldinger til fartøyer
01.01.2022
Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe

Sider

Abonner på EØS-frister for anvendelse