EØS-frister for anvendelse

Forsiden - Oversikt - EØS-frister for anvendelse
01.05.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om penoxsulam, triflumizol og triflumuron
01.05.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om difenylamin and oxadixyl
12.06.2019
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
01.07.2019
Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk
01.07.2019
Unntak for bruk av bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre
01.07.2019
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål
01.07.2019
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium
01.07.2019
Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur
01.07.2019
Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber
01.07.2019
Unntak for bruk av bly til lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer
22.07.2019
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser
29.09.2019
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
17.11.2019
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom
01.12.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (11. ATP)
01.01.2020
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
01.01.2020
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer
02.01.2020
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser
24.05.2020
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser
03.12.2020
Felleseuropeiske krav til utnyttelse av lufrommet og prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon
29.06.2021
Informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier: endringsbestemmelser om meldinger til fartøyer
17.01.2022
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier
Abonner på EØS-frister for anvendelse