EØS-frister for anvendelse

Forsiden - Oversikt - EØS-frister for anvendelse
28.10.2018
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bly
01.11.2018
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om modellformer for zootekniske sertifikater
01.11.2018
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om godkjente avlsorganisasjoner og -foretak
04.11.2018
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om fenol
20.11.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium i displaysystemer
26.11.2018
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om bisfenol A
01.12.2018
Prinsipper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for legemidler
31.12.2018
Utendørsstøydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om vurderingsmetoder
01.01.2019
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om pigghuder
01.01.2019
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om pigghuder
01.01.2019
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE)
01.01.2019
EU-referanselaboratorium for virus- og bakterieforuresning av muslinger
01.01.2019
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke og for smittsom blæreutslett hos svin
30.01.2019
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak
22.02.2019
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om næringsmidler til medisinske formål
08.04.2019
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om ballonger
08.04.2019
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om ballongflyging
12.06.2019
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
22.07.2019
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser
17.11.2019
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom
01.12.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (11. ATP)
01.01.2020
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
02.01.2020
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser
24.05.2020
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser
17.01.2022
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier
Abonner på EØS-frister for anvendelse