EØS-frister for anvendelse

Forsiden - Oversikt - EØS-frister for anvendelse
01.02.2021
Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser etter 2020
20.02.2021
Vern av arbeidstakere mot visse kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
01.03.2021
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES)
01.03.2021
Fri bevegelse av arbeidskraft: oppheving av gjennomføringsbestemmelser om EUs mobilitetsnettverk EURES
01.03.2021
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om tekniske standarder og formater
01.03.2021
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om maler og prosedyrer
01.03.2021
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om opptak av nye medlemmer og partnere
01.03.2021
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om datainnsamling og -analyse for overvåking og evaluering av nettverket
01.03.2021
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om automatisk matching gjennom den felles IT-plattformen
01.03.2021
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES): gjennomføringsbestemmelser om listen over ferdigheter, kompetanser og yrker
20.05.2021
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (5. liste)
27.05.2021
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om ombordveiingsutstyr
29.06.2021
Informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier: endringsbestemmelser om meldinger til fartøyer
01.01.2022
Metoder for testing for salmonella og prøvetaking av fjørfe
17.01.2022
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser
17.01.2022
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier
17.03.2022
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobile enheter
14.11.2022
Kunngjøringsskjemaer for offentlige anskaffelser (eForms)
Abonner på EØS-frister for anvendelse