EØS-frister for anvendelse

Forsiden - Oversikt - EØS-frister for anvendelse
31.12.2018
Utendørsstøydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om vurderingsmetoder
01.01.2019
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsdirektiv
01.01.2019
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke og for smittsom blæreutslett hos svin
01.01.2019
EUs referanselaboratorium for afrikansk hestepest: endringsbestemmelser
01.01.2019
EU-referanselaboratorium for virus- og bakterieforuresning av muslinger
01.01.2019
EU-referanselaboratorium for prionsykdommer (TSE)
01.01.2019
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om analysemetode for paralyserende skjellgift (PSP)
01.01.2019
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om pigghuder
01.01.2019
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om pigghuder
01.01.2019
EUs referanselaboratorium for fugleinfluensa og Newcastle-sykdom
01.01.2019
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: gjennomføringsbestenmmelser om europeisk profesjonskort og varslingsmekanisme
30.01.2019
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak
22.02.2019
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om næringsmidler til medisinske formål
08.04.2019
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om ballongflyging
08.04.2019
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om ballonger
12.06.2019
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
01.07.2019
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål
01.07.2019
Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber
01.07.2019
Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur
01.07.2019
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium
01.07.2019
Unntak for bruk av bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre
01.07.2019
Unntak for bruk av bly til lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer
01.07.2019
Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk
22.07.2019
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser
17.11.2019
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom

Sider

Abonner på EØS-frister for anvendelse