Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.7.2020
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 9.7.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.7.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.7.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.7.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.4.2020 og kunngjort i EU-tidende 6.7.2020
Direktivet stiller høyere innsamlings- og gjenvinningsmål for elektrisk og elektronisk (EE) avfall. Det skal også hindre eksport av EE-avfall kamuflert som brukte produkter til mindre ressurssterke land. Formålet er vern av miljø og helse.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.7.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.7.2020
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 30.6.2020. Beslutningen trer i kraft 1.8.2020
Norge, Island og Liechtenstein vedtok i desember 2019 sammen med EU å innlemme et direktiv i EØS-avtalen som gir landene selv anledning til å bestemme om de vil forby eller begrense utsetting i naturen av genmodifisert organismer på annet enn et rent vitenskapelig grunnlag. Tidligere kunne vedtak om GMO-utsetting kun fattes av EU etter anbefaling fra EUs matsikkerhetsbyrå på vitenskapelig grunnlag.

Sider