Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.7.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 24.7.2020
Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 23.7.2020
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 22.7.2020
Veikart for planlagt forordning lagt ut på høring av Kommisjonen 20.7.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.7.2020
Høring med pressemelding om planlagt meddelelse igangsatt av Kommisjonen 20.7.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 18.7.2020
Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 18.7.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.7.2020
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.7.2020
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.7.2020
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.7.2020
Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 16.7.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.7.2020
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EU vedtok i mars 2018 regelverket for fjerde periode i EUs kvotesystem (2021-2030). Vedtaket innebærer en videreføring av det eksisterende system som Norge allerede deltar i, men med visse endringer, hovedsakelig knyttet til fordelingen av den samlede kvotemengden mellom bedrifter, sektorer og land innad i EU. Samtidig tas det sterkere grep for å bukt med det store overskuddet av kvoter.

Sider