Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.8.2019
Utkast til delegert kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.8.2019
Utkast til delegert kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.8.2019
Høring i forbindelse med evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 6.8.2019
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 6.8.2019
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.8.2019
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.8.2019
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.8.2019
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 31.7.2019
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.7.2019
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.7.2019
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.7.2019
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.7.2019
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 31.7.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.5.2019 og kunngjort i EU-tidende 29.7.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.7.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 22.7.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 18.7.2019
EØS-notat offentliggjort 17.7.2019

Sider