Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.8.2019 og kunngjort i EU-tidende 2.12.2019
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 27.11.2019
Direktivet gir medlemslandene selv anledning til å bestemme om de vil forby eller begrense utsetting i naturen av genmodifisert organismer på annet enn et rent vitenskapelig grunnlag. I dag kan GMO-utsetting kun innvilges av EU etter anbefaling fra EUs matsikkerhetsbyrå på vitenskapelig grunnlag.
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 27.11.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.8.2019 og kunngjort i EU-tidende 25.11.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.8.2019 og kunngjort i EU-tidende 25.11.2019
EØS-notat offentliggjort 22.11.2019

Sider