Mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet

Abonner på RSS-feed: Mattrygghet - siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.6.2019. EØS-notat offentliggjort 14.6.2019
EØS-notat offentliggjort 14.6.2019
EØS-notat offentliggjort 14.6.2019
EØS-notat offentliggjort 14.6.2019
Rådsbehandling 13.6.2019 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
I etterkant av den forlengede godkjenningen av glyfosat, som resulterte i store protester og underskriftskampanjer, skal det i fremtiden bli mer åpenhet omkring arbeidet til EUs matsikkerhets­byrå (EFSA). Den nye forordningen er en konkret oppfølging av fire såkalte borgerinitiativer, og vil gi publikum adgang til de vitenskapelige undersøkelsene som følger søknader om godkjenning av for eksempel nye plantevernmidler og tilsetningsstoffer. Kommisjonen vil også kunne be om ytterligere undersøkelser, samtidig som medlemslandenes rolle i godkjenningsarbeidet skal styrkes.
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 13.6.2019

Sider