Mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet

Abonner på RSS-feed: Mattrygghet - siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.9.2019
EUs reviderte regelverk om ny mat trådte i kraft i hele EØS-området i 2018. Den nye orordningen klargjør definisjonen av ny mat og innefører en enklere, EU-sentralisert godkjenningsprosedyre.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 30.9.2019
EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.9.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 6.9.2019
I etterkant av den forlengede godkjenningen av glyfosat, som resulterte i store protester og underskriftskampanjer, skal det i fremtiden bli mer åpenhet omkring arbeidet til EUs matsikkerhets­byrå (EFSA). Den nye forordningen, som skal anvendes fra 27. mars 2021, er en konkret oppfølging av fire såkalte borgerinitiativer, og vil gi publikum adgang til de vitenskapelige undersøkelsene som følger søknader om godkjenning av for eksempel nye plantevernmidler og tilsetningsstoffer. Kommisjonen vil også kunne be om ytterligere undersøkelser, samtidig som medlemslandenes rolle i godkjenningsarbeidet skal styrkes.

Sider