Mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet

Abonner på RSS-feed: Mattrygghet - siste nytt

EØS-notat offentliggjort 15.3.2019
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.3.2019. EØS-notat offentliggjort 15.3.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.3.2019
Norsk forskrift kunngjort 12.3.2019
Norsk forskrift kunngjort 12.3.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.2.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 27.2.2019
Ifølge EU-domstolens dom av 26. februar 2019 kan ikke kjøtt fra dyr som er slaktet uten bedøvelse merkes som økologisk produkt. Bruk av EUs økologiske logo krever at produktet er produsert i tråd med de høyeste standarder, også når det gjelder dyrevelferd. Domstolen konkluderer dermed på tvers av vurderingen til Generaladvoktaten, som i sitt forslag til dom mente halakjøtt kunne bruke økologilogoen. Selv om økologiforordningen isolert sett ikke inneholder spesifikke bestemmelser mot halalslakting, mener Domstolen at forordningens bestemmelser må ses i sammenheng med avlivningsforordningen, som spesifikt regulerer avlivning av dyr. I et skriftlig innlegg påpekte Norge at også artikkel 13 i Lisboa-traktaten krever at EU og medlemslandene tar fullt hensyn til velferden hos dyr. Ifølge Domstolen viser vitenskapelige studier at slakting med bedøvelse er den metoden som i minst grad påfører dyret smerte.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 27.2.2019
EØS-notat offentliggjort 20.2.2019

Sider