Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Transitt av visse animalsk biprodukter og avledede produkter fra Bosnia-Hercegovina
01.07.2013

2015/197

01.08.2016
14.09.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om dyrevelferd i standardskjemaene for helsesertifikat
01.12.2013

2015/199

01.08.2016
14.09.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser
23.02.2015

2015/200

01.08.2016
14.09.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
04.12.2012

2015/197

01.08.2016
14.09.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
14.11.2012

2013/182

01.08.2016
14.09.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
15.03.2013

2015/198

01.08.2016
14.09.2016
Import og markedsføring av visse biprodukter av animalsk opprinnelse som ikke er beregnet for konsum
19.08.2011

2015/197

01.08.2016
14.09.2016
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
04.03.2011

2015/197

01.08.2016
14.09.2016
Import fra Taiwan av gelatin og kollagen og avledede produkter til konsum
14.10.2016
13.10.2016
Import fra Saint Pierre og Miquelon av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser
27.10.2016
11.10.2016
Analyse av uorganisk arsen, bly og polysykliske aromatiske hydrokarboner i matvarer
06.05.2016

2016/170

24.09.2016
06.10.2016
Tilbakeføring av konkurransehester fra Qatar
26.10.2016
07.10.2016
Import av akvakulturprodukter til konsum fra India: endringsbestemmelser
26.10.2016
06.10.2016
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler
25.05.2016

2016/171

24.09.2016
26.09.2016
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
13.04.2016

2016/172

24.09.2016
26.09.2016
Import og ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere
01.09.2016

2016/164

24.09.2016
27.09.2016
Bruk av tilsetningsstoffer i kaseinater til konsum
25.05.2016

2016/171

24.09.2016
26.09.2016
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Frankrike
31.05.2016

2016/169

24.09.2016
26.09.2016
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Romania
09.05.2016

2016/168

24.09.2016
26.09.2016
Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen
23.05.2016

2016/165

24.09.2016
Honningdirektivet
01.08.2003

2002/099

01.08.2003
01.08.2003
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringer til unntaksbestemmelser for sjøtransport av flytende oljer og fett
11.03.2016

2016/079

30.04.2016
12.09.2016
Vern av dyr som holdes for landbruksformål
31.12.1999

1999/076

31.12.1999
03.07.2006
Tiltak mot afrikansk svinepest i Estland
20.09.2016
Tiltak mot afrikansk svinepest i visse land
12.09.2016
Import av ferskt kjøtt: endringsbestemmelser for Botswana
18.08.2016
16.08.2016
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen
01.09.2016
Import av levende muslinger, pigghuder, sekkedyr og sjøsnegler: endringsbestemmelser
01.01.2017

2016/044

01.01.2017
04.08.2016
Krav til gelatin, collagen og høyraffinerte produkter av animalsk opprinnelse til konsum
01.04.2016

2016/106

04.06.2016
28.07.2016
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om næringsmidler til medisinske formål
22.02.2019

2016/143

22.02.2019
21.07.2016
Godkjenning av et preparat som fôrtilsetningsstoff til slaktegriser
31.03.2016

2016/134

09.07.2016
15.07.2016
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser
29.03.2016

2016/135

09.07.2016
15.07.2016
Godkjenning av en helsepåstand for bruk på matvarer
01.01.2016

2016/142

09.07.2016
08.07.2016
Avslag på bruk av en helsepåstand på matvarer
05.04.2016

2016/144

09.07.2016
08.07.2016
Avslag på helsepåstander brukt i merking av matvarer
05.04.2016

2016/144

09.07.2016
08.07.2016
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest: endringsbestemmelser om Latvia
20.06.2016
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: rettselse angående tylvalosin
03.11.2015

2016/145

09.07.2016
08.07.2016
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for gentamisin
24.03.2016

2016/145

09.07.2016
08.07.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
25.01.2016

2016/137

09.07.2016
12.07.2016
Maksimalt innhold av dioksiner og PCB i lever fra pigghå
21.05.2015

2016/139

09.07.2016
11.07.2016
Metoder for kontroll av erukasyre i olje og fett i næringsmidler
21.05.2015

2016/139

09.07.2016
11.07.2016
Tilsetningsstoffer i matvarer: propionsyre - propionater (E 280-283) i tortillaer
23.05.2016

2016/141

09.07.2016
Overgangsbestemmelser for visse bedrifter innen kjøtt- og melkesektoren i Kroatia
01.01.2016

2016/136

09.07.2016
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
01.07.2016
01.07.2016
Import fra Libanon av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien
15.07.2016
27.06.2016
Midlertidig forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria: endringsbestemmelser
03.06.2016
19.06.2016
Næringsmidler for spesielle grupper
19.07.2013

2013/222

14.12.2013
10.01.2014
Import av ferskt kjøtt fra Argentina og Brasil
01.07.2016
01.07.2016
Innføring av en ny funksjonell gruppe av fôrtilsetningsstoffer
30.12.2015

2016/107

04.06.2016
10.06.2016
Godkjenningsordning for produksjon av spirer
01.07.2013

2015/252

01.08.2016
02.11.2015
Maksimale grenseverdier for rester av uorganisk arsen i visse næringsmidler
16.07.2015

2016/111

04.06.2016
06.06.2016
Maksimale grenseverdier for rester av bly i visse næringsmidler
16.07.2015

2016/111

04.06.2016
06.06.2016
Import fra tredjeland av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer til konsum: endringsbestemmelser
24.06.2016
07.06.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse stoffer
16.08.2016

2016/110

16.08.2016
07.06.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
11.02.2016

2016/108

04.06.2016
07.06.2016
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for fem aromastoffer til bruk i næringsmidler
09.02.2016

2016/112

04.06.2016
06.06.2016
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av gamma-glutamyl-valyl-glycin i næringsmidler
09.02.2016

2016/112

04.06.2016
06.06.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet klorpyrifos i visse matvarer: endringsbestemmelser
10.08.2016

2016/108

10.08.2016
07.06.2016
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av oksadiksyl og spinetoram i næringsmidler
08.02.2016

2016/108

04.06.2016
07.06.2016
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler
09.08.2016

2016/108

09.08.2016
07.06.2016
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser for ekstrakt fra Humus lupulus L.
22.02.2016

2016/116

04.06.2016
06.06.2016
Tilsetningsstoffer i matvarer: steviolglykosider (E 960) som søtningsstoff i sennep
13.04.2016

2016/114

04.06.2016
06.06.2016
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelse for eddik
17.03.2016

2016/113

04.06.2016
06.06.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet fosetyl i visse matvarer: endringsbestemmelser
01.01.2016

2016/108

04.06.2016
07.06.2016
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ekstrakter av rosmarin (E-392) i smørbare fettstoffer
09.02.2016

2016/112

04.06.2016
06.06.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
24.02.2016

2016/109

04.06.2016
07.06.2016
Storfebesetninger i regioner og land som er fri for brucellose, bovin tuberkulose og enzooisk bovin leukose
29.02.2016

2016/104

04.06.2016
Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om tiltak mot introduksjon av visse akvatiske sykdommer i Finland, Irland, Sverige og Storbritannia
01.01.2016

2016/105

04.06.2016
Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder paanblader: endringsbestemmelser
23.06.2016
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om listen over territorier og tredjeland
29.12.2014
01.06.2016
Import og ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: oppheving av beslutning
29.12.2014
01.06.2016
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv: endringsbestemmelser om helsesertifikater
29.12.2014

2016/066

01.06.2016
01.06.2016
Samhandel innen EU og import til EU av hunder, katter og ildere
29.12.2014

2016/066

01.06.2016
01.06.2016
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til visse drøvtyggere
17.02.2016

2016/071

30.04.2016
26.05.2016
Godkjenning av L-cystein hydroklorid-monohydrat som fôrtilsetningsstoff til hunder og katter
31.12.2015

2016/070

30.04.2016
26.05.2016
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, mindre fjærfearter til slakt og avvent smågris
31.12.2015

2016/070

30.04.2016
26.05.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til kalkuner

2016/070

30.04.2016
26.05.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetninger til verpehøns
07.01.2016

2016/070

30.04.2016
Godkjenning av menadion-natirum-bisulfit og menadion-nikotinamid-bisulfit som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
31.12.2015

2016/070

30.04.2016
26.05.2016
Tiltak mot afrikansk svinepest i Estland og Polen
20.04.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for tropane alkaloider i kornbasert mat til spedbarn og småbarn
11.03.2016

2016/079

30.04.2016
02.05.2016
Grenseverdier for okratoksin A (OTA) i krydder av Capsicum spp.
01.01.2015

2016/080

30.04.2016
02.05.2016
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for sisapronil
17.01.2015

2016/081

30.04.2016
02.05.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
15.10.2015

2016/074

30.04.2016
03.05.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
09.06.2016

2016/077

06.06.2016
03.05.2016
Handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om helsesertifikater
16.06.2015

2015/295

12.12.2015
03.05.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for guazatin
13.05.2016

2016/075

13.05.2016
03.05.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
18.05.2015

2016/076

30.04.2016
03.05.2016
Transitt av visse produkter av animalsk opprinnelse fra Bosnia-Hercegovina
01.07.2013
24.10.2014
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt i Tyskland

2016/069

30.04.2016
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
01.04.2016
01.04.2016
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa av subtype H7N8
26.03.2016
29.03.2016
Import og transitt av fjørfeprodukter fra USA i forbindelse med fugleinfluensa
08.02.2016
09.02.2016
Krav til import av mat fra India som inneholder paanblader
12.02.2016
12.02.2016
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
09.05.2016
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser
01.07.2016
01.07.2016
01.05.2016
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fisk, krepsdyr og akvariefisk
11.09.2015

2016/043

19.03.2016
08.04.2016
Godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetning til kjæledyr og ikke-matproduserende dyr: endringsbestemmelser
11.09.2015

2016/043

19.03.2016
08.04.2016
Godkjenning av DL-methionyl-DL-methionin som tilsetningsstoff til fôr i fisk og krepsdyr
09.09.2015

2016/043

19.03.2016
08.04.2016

Sider