Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
18.10.2016

2017/090

06.05.2017
08.05.2017
Honningdirektivet: endringsbestemmelser
24.06.2015

2017/083

06.05.2017
08.05.2017
Bruk av sukralose (E 955) som smaksforsterker i tyggegummi
27.10.2016

2017/082

06.05.2017
08.05.2017
Handel med byggfrø: gjennomføringsestemmelser
02.01.2017

2017/080

06.05.2017
Handel med betefrø: gjennomføringsbestemmelser om visse sorter
02.01.2017

2017/080

06.05.2017
Godkjenning av laboratorier i Marokko og Taiwan for kontroll av rabiesvaksiner i hunder, katter og fritter
01.02.2017

2017/070

06.05.2017
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe
07.12.2016

2017/068

06.05.2017
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa
24.03.2017
24.03.2017
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe
08.03.2017
21.03.2017
Godkjenning av preparater av dolomittmagnesium og montmorillonitt-illitt som fôrtilsetningsstoffer
30.11.2016

2017/048

18.03.2017
27.03.2017
Omsetning av såvare av sorter av jordbruksvekster eller grønnsaker: endringsbestemmelser
01.04.2017

2016/225

01.04.2017
01.04.2017
Etikett på frøpakker: endringsbestemmelser
01.04.2017

2016/225

01.04.2017
01.04.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
Import av visse hov- og klovdyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser
27.03.2017
27.03.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Litauen
23.03.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser
17.11.2016

2017/047

18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll
01.01.2009

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
EU-logo for merking av økologiske produkter
10.10.2008

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll (karensfôr, enzymer, gjær, farging av egg)
01.01.2009

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
01.01.2009

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
24.08.2016

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
17.06.2016

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
07.04.2016

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
05.01.2016

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse til gjennomføringsbestemmelser
06.11.2015

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
07.05.2016

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
30.06.2015

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Ordninger for import av økologiske produkter fra Sør-Korea
01.02.2015

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om akvakulturdyr
01.01.2015

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
24.12.2014

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
12.04.2014

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
01.01.2015

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelser
20.06.2014

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
08.05.2014

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
12.04.2014

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Bruk av konvensjonell yngel i økologisk akvakultur
31.12.2013

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
16.04.2014

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Gjennomføringsbestemmelser for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang: forlengelse av overgangsperiode
01.07.2013

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser
01.01.2014

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser
31.03.2013

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse
19.06.2013

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser
01.07.2012

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland
21.02.2013

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
28.06.2012

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
16.06.2012

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Detaljerte regler for økologisk vin
01.08.2012

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
01.07.2012

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser om dokumentasjon og om import fra USA
01.06.2012

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
28.10.2011

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
12.04.2011

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
11.07.2011

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
01.01.2013

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser
08.06.2010

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll: EU-logo
01.07.2010

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Markedsføring av visse økologiske landbruksprodukter fra tredjeland
27.06.2009

2017/049

18.03.2017
18.03.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer
17.12.2016

2017/052

18.03.2017
20.03.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
07.05.2017

2017/051

07.05.2017
20.03.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
10.05.2017

2017/051

10.05.2017
20.03.2017
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
28.04.2017

2017/050

28.04.2017
20.03.2017
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland
21.08.2015
03.09.2015
Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen
21.11.2016

2017/046

18.03.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
29.03.2017
Overgangbestemmelser for innsamling, bruk og destruksjon av tidligere næringsmidler
17.02.2009

2010/114

11.11.2010
11.11.2010
Ernærings- og helsepåstander på matvarer
01.07.2007

2008/098

27.09.2008
01.03.2010
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Latvia og Litauen
20.03.2017
Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner: endringsbestemmelser
01.01.2017

2017/002

04.02.2017
21.02.2017
Importbestemmelser for matvarer fra tredjeland knyttet til mikrobiologisk forurensning
23.02.2017
23.02.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater
17.02.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater
13.02.2017
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia
27.02.2017
Beskyttelsestiltak overfor høypatogen aviær influensa fra Ukraina: endringsbestemmelser
07.02.2017
08.02.2017
Import og transitt av fjørfe og fjørfevarer: endringsbestemmelser
31.01.2017
31.01.2017
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina, Mexico og USA
09.02.2017
23.01.2017
Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om helsesertifikat
01.06.2017
01.06.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om thiacloprid
11.08.2016

2017/019

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
14.07.2016

2017/018

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
14.01.2017

2017/018

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
19.01.2017

2017/018

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
19.01.2017

2017/018

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
10.06.2016

2017/017

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
05.05.2016

2017/016

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
26.04.2016

2017/015

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for atrazin
13.10.2016

2017/015

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for kaptan, propikonazol og spiroksamin
19.10.2016

2017/015

04.02.2017
07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
13.04.2016

2017/015

04.02.2017
07.02.2017
Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
26.08.2016

2017/014

04.02.2017
07.02.2017
Godkjenning av guanidinosyre som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, avvent smågris og slaktegriser
25.10.2016

2017/006

04.02.2017
09.02.2017
Bruk av et 6-fytase-preparat produsert av Aspergillus oryzae som fôrtilsetningsstoff til purker: endringsbestemmelser
14.11.2016

2017/006

04.02.2017
09.02.2017
Godkjenning av et stoff av nyrebønnelektiner som fôrtilsetning til diende smågris
07.11.2016

2017/006

04.02.2017
09.02.2017
Godkjenning av visse helsepåstander for bruk på matvarer
20.06.2016

2016/230

03.12.2016
04.02.2017
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på matvarer
14.09.2016

2017/021

04.02.2017
04.02.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand
14.09.2016

2017/021

04.02.2017
04.02.2017
Helsepåstander på matvarer: endringer til listen over godkjente påstander
14.09.2016

2017/021

04.02.2017
04.02.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater
03.03.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater
27.01.2017
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater
11.01.2016
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater
05.01.2017
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
14.09.2016

2017/021

04.02.2017
06.02.2017
Krav til import av halm og høy fra Ukraina og Hviterussland
03.06.2014

2017/001

04.02.2017
08.02.2017

Sider